Gepost op – januari 25, 2022

Afvalwaterzuivering verbeteren met technologie

Improve Wastewater Treatment
Afvalwaterzuivering

De hoeveelheid onbehandeld afvalwater is enorm en heeft een groot effect op de duurzaamheid. Industrieën gebruiken continu zoet water als koeling en oplosmiddel om de kwaliteit van hun producten te verrijken. Het direct blootstellen van dit gebruikte water aan het milieu kan het ernstig beïnvloeden. Combineer dit met slechte terugwinningstechnologieën, vervuiling en verontreinigingen, aantasting van het milieu en mogelijk onherstelbare schade.

Bovendien groeit het probleem van waterschaarste elk jaar en is het zinvol om afvalwater te zuiveren om aan de enorme behoefte aan deze hulpbron te voldoen. Innovatie is nodig om deze tekorten aan te vullen en het effect van ongezuiverd afvalwater op het milieu te verminderen.

Water recyclen en terugwinnen
De langetermijnoplossing ligt niet in het drastisch verminderen van het waterverbruik, maar in innovatieve technologieën en praktijken op het gebied van afvalwaterbeheer en -behandeling. Een afvalwaterzuiveringssysteem verwijdert giftig en schadelijk afval uit het water, waardoor het risico op watervervuiling en de impact op het milieu wordt verminderd. Dit water kan worden hergebruikt voor algemene en industriële doeleinden.

Het recyclen en terugwinnen van water en de zuiveringen ervan zijn duurzame, veilige, kostenefficiënte en betrouwbare methoden om water voor verschillende doeleinden te leveren. Dit systeem staat echter voor een aantal uitdagingen, zoals het onvermogen om processen automatisch te optimaliseren voor variërende waterverontreiniging en stroming, de variatie in chemische volumeaanpassingen en waterchemiebehoeften. IoT kan dienen als een hulpmiddel om deze uitdagingen het hoofd te bieden.

afvalwater zuivering

Bewaken van zuiveringsactiviteiten
IoT stelt de betrokken autoriteiten in staat om de activiteiten in de waterzuiveringsinstallatie nauwlettend te volgen. IoT in waterbehandeling maakt gebruik van het concept van slimme sensoren die op verschillende punten in het watersysteem zijn geïnstalleerd. Deze sensoren kunnen meerdere parameters van water bewaken, zoals temperatuur, druk en chemische samenstelling. Deze gegevens worden naar een platform gestuurd waar deze gegevens kunnen worden geanalyseerd en zuiveringsactiviteiten kunnen worden beheerd en geautomatiseerd.

Voordelen van IoT in afvalwaterbeheer
Wat zijn de voordelen van IoT in afvalwaterbeheer? Ten eerste kan IoT helpen bij het opsporen van schadelijke chemicaliën in het water. Met de inzichten uit het afvalwater kunnen ook specifieke zuiveringsprocessen worden gekozen. De geavanceerde analysefuncties die deel uitmaken van IoT-oplossingen kunnen een reeks geschikte behandelingsprocessen aanbevelen op basis van de concentraties van chemicaliën. Dit zorgt ervoor dat de processen in de zuiveringsinstallaties worden geoptimaliseerd en dat de bedrijfskosten worden verlaagd. IoT helpt ook bij het bewaken van apparatuur en het detecteren of zelfs voorspellen van apparatuurproblemen. Dit ondersteunt een goed onderhoud van apparatuur en machines en zorgt ervoor dat het verwerkingsproces nooit stopt door een plotselinge storing.

Wil je meer weten over hoe IoT kan helpen om duurzamer met water om te gaan? Download onze whitepaper.

Neem contact op

Gerelateerd nieuws

Fleet Management System

Fleetmanagement met IoT: Verminderen van CO2-uitstoot

Door alle voertuigen realtime te monitoren, weet je of er onderhoud nodig is en voorkom je onnodige schadelijke uitstoot.
Energy in Greenhouses

Energie besparen in kassen, dat doe je met IoT

IoT-systemen openen nieuwe perspectieven voor boeren om de uitdagingen aan te gaan die ertoe leiden dat ze worden geconfronteerd met dalende inkomens.
IoT Tech Expo

Kom en ontmoet ons op de IoT Tech Expo 2022

EVALAN is aanwezig op dit TOP-LEVEL Event. Kom bij ons langs! Ons standnummer is 315.
The Power of Data

IoT: profiteer van de strategische waarde van data

Door Internet of Things (IoT)-systemen te implementeren, kan elk bedrijf toegang krijgen tot en gebruikmaken van de data die hun bedrijfsmiddelen genereren.
Factory automation

Kan jij de kwaliteitscontrole tot op het punt van perfectie verbeteren?

Kwaliteitsinspectie is cruciaal voor zakelijk succes.
ammonia sensors livestock

Innoveren in de landbouw: Ammoniaksensoren

Het gebruik van ammoniaksensoren is cruciaal voor een succesvolle groei van dieren en draagt bij aan gezondere veestapel, pluimvee en huisdieren.