Energiemanagement

Overheden zetten zich volledig in voor energieneutrale gebouwen. Gas wordt duurder, CO2-uitstoot wordt belast en zelfopwekking van energie wordt gestimuleerd. Reden te meer om nieuwbouw, zowel woning als utiliteit, energieneutraal te maken. Dit betekent dat de totale hoeveelheid energie die het gebouw op jaarbasis verbruikt ongeveer gelijk moet zijn aan de hoeveelheid energie die wordt opgewekt door hernieuwbare energiebronnen. Om er zeker van te zijn dat het gebouw netto nul energieverbruik heeft, is het gunstig om IoT te implementeren en het daadwerkelijke energieverbruik zo gedetailleerd mogelijk te monitoren.

Use cases

Deze use cases benadrukken de manieren waarop IoT en energiemonitoring kunnen bijdragen aan het behalen van duurzaamheidsdoelen:

Andere IoT-oplossingen

Asset tracking

Asset tracking

Bewaak en volg de exacte locatie, status, brandstofverbruik en andere relevante informatie van uw bedrijfsmiddelen.
Predictive Maintenance

Predictive maintenance

Verminder handmatig werk en fouten, verhoog de kwaliteit en maximaliseer de output door processen te automatiseren.
About us

Wearables

Houd de gezondheid van patiënten continu in de gaten en zorg voor een veiligere werkomgeving voor soldaten, brandweerlieden, fabrieksarbeiders en meer.
Condition monitoring

Conditiebewaking

Meet parameters en bewaak de prestaties om te detecteren of apparatuur op zijn volledige potentieel werkt.
Environmental monitoring

Milieumonitoring

Verminder de uitstoot en minimaliseer je ecologische voetafdruk om jouw duurzaamheidsdoelen te bereiken.