Gepost op – februari 23, 2022

Waterkwaliteit monitoren om vervuiling te voorkomen

Monitoring water quality to prevent pollution
water kwaliteit monitoren

Watervervuiling is een van de grootste bedreigingen voor duurzaamheid. Om een ​​veilige drinkwatervoorziening te garanderen, moet de kwaliteit realtime worden bewaakt. Realtime waterkwaliteitsbeheer is een belangrijk aspect van elke duurzame samenleving. De traditionele manier om de waterkwaliteit te monitoren is door middel van metingen door medewerkers met instrumenten en het loggen van de gegevens. Deze handmatige methoden zijn niet alleen tijdrovend en kostenintensief, maar brengen ook uitdagingen met zich mee.

Er kunnen gemakkelijk fouten worden gemaakt wanneer de waterkwaliteit handmatig wordt gemeten. Daarnaast neemt de kwaliteit van de data af door onnauwkeurige en foutieve metingen. Handmatig meten kost veel tijd en moeite en is daarom niet efficiënt of kosteneffectief. De waterkwaliteit moet continu worden bewaakt en verbeterd, waarbij kwaliteitsproblemen in een zo vroeg mogelijk stadium worden gesignaleerd. Evaluatie en monitoring van de waterkwaliteit zijn essentieel omdat het helpt om potentiële milieuproblemen te identificeren als gevolg van het tijdig detecteren van de verspreiding van verontreinigende stoffen. Het monitoren van de waterkwaliteit met IoT biedt hiervoor een uitstekende oplossing.

Slimme sensoren meten meerdere parameters
IoT-systemen leveren een continue stroom van realtime gegevens over de waterkwaliteit aan verschillende gemeentelijke autoriteiten om het waterbeheer te verbeteren. Hieronder staan ​​voorbeelden van meetbare waterkwaliteitsparameters met slimme sensoren:

1. Chemische zuurstofbehoefte

2. Biochemische zuurstofbehoefte

3. pH

4. Opgeloste zuurstof (DO)

5. Troebelheid

6. Elektrische geleidbaarheid:

7. Temperatuur

8. Potentieel voor oxidatievermindering

9. Zoutgehalte

10. Totaal stikstof

11. Totaal fosfor

Voordelen van IoT-systemen bij het bewaken van de waterkwaliteit
Het voordeel van IoT bij het monitoren en beoordelen van de waterkwaliteit is de mogelijkheid om de kwaliteit realtime te monitoren. De status van de waterkwaliteit kan op elk moment worden opgevraagd. IoT biedt ook automatische metingen, waardoor handmatige metingen en datalogging minder nodig zijn. Deze IoT-systemen helpen om de productiviteit te verhogen en menselijke fouten in datalogging en berekeningen te verminderen. IoT heeft geleid tot het gebruik van adaptieve en responsieve systemen bij het monitoren van de waterkwaliteit. Deze slimme systemen kunnen autoriteiten of personeel waarschuwen voor dreigend gevaar, zoals buiten de specificaties vallende omstandigheden of excursies.

water kwaliteit meten

Monitoring van de waterkwaliteit: Landbouw
Als essentiële hulpbron voor plantengroei is de waterkwaliteit cruciaal in landbouwactiviteiten en heeft het een aanzienlijke impact op de productiviteit en efficiëntie van landbouwecosystemen. Of je het nu hebt over verticale landbouw, precisielandbouw, glastuinbouw, hydrocultuur of andere landbouwpraktijken, één ding is duidelijk: technologie, en in het bijzonder IoT, is waardevol gebleken bij het creëren van gunstige omstandigheden voor plantengroei. De groei van planten kan worden belemmerd door de aanwezigheid van bepaalde factoren in de groeiomgeving. IoT-watersensoren kunnen worden gebruikt om verschillende variabelen te bewaken. Het resultaat: boeren kunnen de gewasgroei maximaliseren en hun productiecapaciteit vergroten.

Wil je meer weten over duurzaam waterbeheer met IoT? Download onze whitepaper.

Neem contact op

Gerelateerd nieuws

Fleet Management System

Fleetmanagement met IoT: Verminderen van CO2-uitstoot

Door alle voertuigen realtime te monitoren, weet je of er onderhoud nodig is en voorkom je onnodige schadelijke uitstoot.
Energy in Greenhouses

Energie besparen in kassen, dat doe je met IoT

IoT-systemen openen nieuwe perspectieven voor boeren om de uitdagingen aan te gaan die ertoe leiden dat ze worden geconfronteerd met dalende inkomens.
IoT Tech Expo

Kom en ontmoet ons op de IoT Tech Expo 2022

EVALAN is aanwezig op dit TOP-LEVEL Event. Kom bij ons langs! Ons standnummer is 315.
The Power of Data

IoT: profiteer van de strategische waarde van data

Door Internet of Things (IoT)-systemen te implementeren, kan elk bedrijf toegang krijgen tot en gebruikmaken van de data die hun bedrijfsmiddelen genereren.
Factory automation

Kan jij de kwaliteitscontrole tot op het punt van perfectie verbeteren?

Kwaliteitsinspectie is cruciaal voor zakelijk succes.
ammonia sensors livestock

Innoveren in de landbouw: Ammoniaksensoren

Het gebruik van ammoniaksensoren is cruciaal voor een succesvolle groei van dieren en draagt bij aan gezondere veestapel, pluimvee en huisdieren.