Pilot voor monitoren waterleidingen

Evalan ontwikkelt een nieuw draadloos sensorsysteem voor Vitens om waterstroming in leidingen te meten en helpt Evalan Vitens om de locatie van storingen op te sporen op basis van trillingsmetingen. Deze oplossing sluit goed aan bij het belangrijkste doel van Vitens, namelijk om de watertoevoer naar hun klanten te waarborgen en de mogelijkheden van lekkages te minimaliseren. Door ongewone gebeurtenissen zo snel mogelijk te identificeren en zelfs te voorkomen door ze te voorspellen, helpt Evalan Vitens om hun waterdistributienetwerk optimaal te onderhouden en te verbeteren.

De trillingsmetingen geven inzicht in de stroming van vloeistoffen door de leidingen, ze herkennen storingen in een vroeg stadium en correleren afwijkingen met trillingspatronen. Om dit te doen, worden op specifieke plekken op de leidingen draadloze sensoren geplaatst.

De sensoren meten real-time trillingen, verwerken de gegevens lokaal en verzenden de resultaten draadloos naar een back-end systeem of server waar de gegevens worden opgeslagen. Een dashboard is gemaakt om de trillingspatronen te tonen. Door het trillingsgedrag te monitoren over een langere periode, kunnen afwijkingen al in een vroeg stadium worden waargenomen, waardoor stilstand en dure reparaties voorkomen kunnen worden.

Vitens - Draadloos trillingen in leidingen meten met IoT