Fleet managementsysteem voor 700 golfkarren.

Handicart benaderde ons een IoT-oplossing te vinden voor het beheren van hun vloot. Wij ontwikkelden een fleet management-system om die centraal te beheren en onderhouden.

Handicart verhuurt 700 golfkarren, verspreid over 120 golfbanen in heel Nederland. Zij zochten een oplossing voor het efficiënter beheren van hun vloot waarmee ze kunnen monitoren welke verhuurd zijn en welke golfkarren onderhoud nodig hebben of opgeladen moeten worden. Om deze carts goed te kunnen beheren, heeft Evalan een betaal- en fleetmanagementsysteem ontwikkeld waarmee Stichting Handicart de vloot op afstand kan managen en de verhuur van de carts makkelijker kan regelen.

Real-time inzicht

Wij ontwikkelden hiervoor een fleet management-systeem op maat. Handicart verzamelt nu op één plek informatie over aantal gereden kilometers, acculaadcycli, energieverbruik, locatie en meer. De golfclub heeft nu real-time inzicht in waar de golfkarren zich bevinden en klanten kunnen via hetzelfde systeem een golfkar reserveren.

Langere levensduur dankzij efficiënter onderhoud

Door middel van ons systeem kan Handicart het onderhoud per kar goed bijhouden. Gebeurt dit een keer niet? Dan stuurt het systeem automatisch een herinnering per e-mail of SMS. Door onderhoud consequenter uit te voeren, verlengt Handicart de levensduur van de karren. Dit bespaart aanzienlijk vervangingskosten op lange termijn.

Ze besparen ook op onnodige onderhoudskosten, zoals de vervanging van accu’s. Accu’s moeten eigenlijk iedere 5 jaar vervangen worden maar als uit de meetgegevens blijkt dat een set nog prima functioneert, kan Handicart ze langer laten zitten.

Eenvoudig reserveringssysteem

Op verzoek ontwikkelden we ook een online reserveringssysteem. Zo wordt het voor de golfclub makkelijk om de uitgifte van de golfkarren op locatie te managen. Het gebruik van de karren is gekoppeld aan een betalingssysteem. Zo is precies inzichtelijk wanneer een betaling moet plaatsvinden.

Grensverleggend

  • Op afstand monitoren van kilometers, energieverbruik, locatie en meer
  • Centraal reserveringssysteem voor gebruikers
  • Betere planning van onderhoud en oplaadcycli

Handicart over Evalan

“Stichting Handicart maakt de laatste jaren een behoorlijk groei door. Hierdoor groeit ook het aantal Handicarts fors. Met 700 Handicarts op 116 locaties is het noodzakelijk door vergaande automatisering hier de grip op te blijven houden.

Evalan is in dit proces een waardevolle partner voor ons. Niet alleen slagen zij er in de verschillende processen beheersbaar te houden, zij leveren daarbij ook een zeer waardevolle bijdrage door steeds constructief met ons mee te denken. Wij zien Evalan niet alleen als een zeer bekwame softwareontwikkelaar maar ook als een waardevolle partner.”

Geïnteresseerd in wat een fleet management-systeem voor jou kan betekenen?

Wij ontwikkelden dit IoT-systeem op maat voor Handicart. Wil je meer inzicht in jouw bewegende assets? Vertel ons jouw wensen. Wij ontwikkelen een systeem op maat.