Sensemedic in Hong Kong

Evalan is begonnen met het leveren van Sensemedic ondersteuning aan patiënten met longkanker in Hong Kong. Dit gebeurt in het kader van een proefproject met 200 patiënten.

Sensemedic is Evalan’s “Real Time Medication Monitoring” systeem waarmee therapietrouw van patiënten kan worden verbeterd. Elke deelnemende patiënt maakt gebruik van een slimme medicatiedispenser, waarmee inname van geneesmiddelen real time kan worden gemonitord. Deze informatie stelt Sensemedic in staat de patiënt aan de geneesmiddelen te herinneren als de patiënt vergeet deze in te nemen. Dezelfde informatie wordt ook beschikbaar gesteld aan zorgprofessionals, waarmee deze de patiënt gerichter kunnen begeleiden.

Voor het project in Hong Kong zijn aan de portal van Sensemedic functies toegevoegd waarmee automatisch vragenlijsten naar deelnemende patiënten kunnen worden gestuurd, overeenkomend met het onderzoeksschema.

Dit project loopt minimaal tot eind 2019.