Predictive maintenance

Voorspellend onderhoud is een techniek die wordt gebruikt in bedrijven en fabrieken die IoT-sensoren en -systemen gebruiken om realtime gegevens van hun machines en apparaten te verzamelen. Hierdoor kunnen ze op afstand operationele processen monitoren of voorspellingen doen over toekomstige gebeurtenissen en zo bijdragen aan optimalisatie en efficiëntie. Daartegenover staan de niet datagedreven bedrijven en fabrieken die een vooraf opgesteld onderhoudsschema volgen (niet weten wanneer het echt nodig is) in de hoop storingen te voorkomen. Hierdoor lopen zij achter op hun concurrenten die geen last zullen hebben van inefficiënties en dure apparatuurstoringen.

Use cases

Deze use cases laten zien hoe IoT bedrijven helpt inzicht te krijgen in de omstandigheden en prestaties van hun machines en datagedreven te worden.

Door het gebrek aan digitalisering vandaag de dag, gaan de meeste beschikbare gegevens die zijn ingebed in industriële operaties verloren en worden ze daarom niet gebruikt om belangrijke operationele beslissingen te nemen. Om een hoge productiviteit te bereiken en plotselinge uitval of downtime te voorkomen, moeten de machines echter gedurende langere tijd en over meerdere perioden worden onderhouden. Door gebruik te maken van IoT-technologie krijgen bedrijven realtime inzichten om voorspellende analyses uit te voeren (patronen herkennen en fouten te voorspellen) en dus voorspellend onderhoud aan hun apparatuur. Door bijvoorbeeld te weten wanneer een machine of onderdelen daarvan aandacht nodig hebben, kunnen technici hun middelen aanpassen en beheren.

Wanneer een voorspellende onderhoudsstrategie effectief werkt, wordt onderhoud aan machines alleen uitgevoerd wanneer dat nodig is, waardoor de operaties en arbeidskosten die gepaard gaan met vervangingen worden verlaagd. In de praktijk blijkt dat het overschakelen naar predictief onderhoud leidt tot aanzienlijke kostenbesparingen, meer veiligheid op het werk, lagere onderhoudskosten, minder uitvaltijd en een verlenging van de levensduur van de assets.

Bovendien opent het gebruik van IoT-technologie mogelijkheden zoals het maken van een digitale replica van een machine, product, proces of dienst (Digital Twin). Met een Digital Twin van bijvoorbeeld een machine in het veld kan je op afstand potentiële problemen detecteren, nieuwe instellingen testen en scenario’s simuleren, waardoor je de voorspellende onderhoudsdoelen helpt om stilstand en onnodige kosten te voorkomen.

Met IoT-systemen (waaronder sensoren, gateways, cloudomgevingen en meer) die samen met kunstmatige intelligentie (AI) worden gebruikt, kunnen bedrijven hun gegevens beter en gemakkelijker beheren en controleren. AI-algoritmen stellen bedrijven in staat patronen te herkennen, abnormaal gedrag in de instellingen van machines te identificeren, langetermijntrends te begrijpen en ongewenste gebeurtenissen te vermijden.

Bovendien kunnen softwarerobots diverse taken en processen in verschillende industrieën automatiseren (bijvoorbeeld productie, supply chain, landbouw en managementsystemen). Automatisering kan bijvoorbeeld worden toegepast bij administratieve taken zoals het invullen van formulieren of het schrijven van rapporten of het kan worden toegepast om de klimaatomstandigheden in een kas te meten, te bewaken en aan te passen.

Waar het ook wordt toegepast, automatisering met behulp van IoT biedt vele voordelen, waaronder verhoogde uptime (onafhankelijk van de werkuren van werknemers), verbeterde veiligheid van werknemers, verhoogde operationele en functionele efficiëntie, verbeterd inzicht in klant- of productgedrag en verhoging van de productkwaliteit en flexibiliteit.

IoT kan helpen de supply chain te stroomlijnen en elk proces in magazijnen of winkels te verbeteren. Door middel van IoT-sensoren kunnen de beweging en het gebruik van materiaal en activa binnen faciliteiten in realtime worden gevolgd, waardoor de voorraadinformatie altijd up-to-date blijft. Sensoren kunnen kritische factoren zoals locatie, temperatuur, licht, vochtigheid, verwerkingssnelheid en bewaarcondities van producten meten en rapporteren. Dit helpt bedrijven om kwaliteit, snelheid en efficiëntie in hun hele toeleveringsketen te garanderen.

Daarnaast kunnen schappen met IoT ‘slim’ worden gemaakt om zowel de versheid van producten als de bewaartermijn en -condities te meten. Door bijvoorbeeld de ontwikkeling van parameters voor vroegtijdige waarschuwing van bederfelijke goederen te meten, kunnen acties worden ondernomen om hun houdbaarheid te verkorten en bederf en verspilling te voorkomen. Naast het gebruik van slimme schappen, kunnen IoT-apparaten helpen bij het identificeren van gebruikspatronen.

Bovendien helpt continu datagedreven inzicht de coördinatie tussen magazijnactiviteiten en verschillende logistieke dienstverleners te stroomlijnen. Dit omvat verbeterde traceerbaarheid van goederen tijdens transport, waarbij IoT kan helpen bij het beantwoorden van vragen als: zijn er door transportomstandigheden producten die beter moeten worden (gelost) geladen of efficiënter moeten worden opgeslagen? Dit alles zonder de noodzaak van tijdrovende, onnauwkeurige en kostbare handmatige gegevensverzameling.

Other IoT-solutions

Asset tracking

Asset tracking

Bewaak en volg de exacte locatie, status, brandstofverbruik en andere relevante informatie van uw bedrijfsmiddelen.
Asset tracking

Asset tracking

Monitor and track the exact location, status, fuel consumption and other relevant information of your assets.
Energy management

Energiemanagement

Krijg inzicht in het energieverbruik door realtime data te verzamelen en het verbruik dienovereenkomstig te optimaliseren.
Energy management

Energy management

Gain insight into energy usage by collecting real-time data and optimizing usage accordingly.
Predictive Maintenance

Predictive maintenance

Reduce manual work and errors, boost quality and maximize output by automating processes.
About us

Wearables

Houd de gezondheid van patiënten continu in de gaten en zorg voor een veiligere werkomgeving voor soldaten, brandweerlieden, fabrieksarbeiders en meer.