Wearables

Realtime fysiologische monitoring kan een grote bijdrage leveren aan meerdere sectoren, zoals gezondheidszorg, sport en fysiek veeleisende beroepen (zoals brandweer, militaire training en bepaalde industriële processen). Door draagbare technologie te combineren met het Internet of Things (IoT), kunnen gebruikers nauwkeurigere en waardevollere realtime biometrische gegevens verzamelen dan ooit tevoren. Het toepassen van deze winnende combinatie kan leiden tot verhoogde efficiëntie, hogere prestatieniveaus en verbeterde veiligheid.

Use cases

Deze use cases benadrukken de manieren waarop IoT kan helpen de kwaliteit van zorg en veiligheid van professionals te verbeteren.

Hittestress is een groot probleem onder soldaten, brandweerlieden en industriële werkers. Zwaar gereedschap of -uitrusting, beschermende kleding en zware lichamelijke inspanning zorgen ervoor dat de lichaamskerntemperatuur sterk stijgt. Tijdens trainingen kan het moeilijk zijn om het onderscheid te maken tussen vermoeidheid en oververhitting. Pauzes en vochtinname helpen tegen hitteletsel, maar wanneer en hoe neem je deze maatregelen precies? Hier komt draagbare technologie om de hoek kijken. Een van onze producten, ARMOR Hitte Monitor, is ontworpen om de risico’s van oververhitting te helpen identificeren.

ARMOR Hitte Monitor is een monitoringoplossing die veranderingen in de kerntemperatuur van het lichaam nauwkeurig schat en de Physiological Strain Index (PSI) bepaalt, waarbij realtime informatie in een overzicht wordt weergegeven. De PSI is een beoordeling van de relatieve hittebelasting op een schaal van 1 tot 12. Zodra de hittebelasting van een deelnemer te hoog wordt, gaat een alarm af in de app. De supervisor kan dan direct ingrijpen en acties initiëren volgens een bepaald protocol.

Nu de bevolking groeit en vergrijst, staan ziekenhuizen en zorgaanbieders onder druk. De COVID-19-pandemie heeft de druk en complexiteit van het bieden van adequate gezondheidszorg vergroot. Een gevolg van de huidige uitdagingen is een tekort aan geschoold personeel, waarbij de Wereldgezondheidsorganisatie voor 2035 een tekort van bijna 13 miljoen gezondheidswerkers voorspelt. Hoe kunnen we een van de meest vitale diensten in onze wereld ondersteunen? Draagbare oplossingen kunnen de druk op zorgverleners en hun personeel verlichten, van ziekenhuizen tot verpleeghuizen.

Wearables kunnen een willekeurig aantal biometrische parameters volgen, waaronder de hartslag, bloeddruk en temperatuur van een patiënt. Alle precieze gegevens kunnen automatisch en op afstand worden verzameld en vastgelegd. Als de bloeddruk van een patiënt bijvoorbeeld plotseling stijgt, kan een geautomatiseerd systeem dit herkennen en onmiddellijk een arts waarschuwen. Terwijl de toestand van de patiënt stabiel blijft, kan de arts tijd doorbrengen met andere patiënten. Een bijkomend voordeel is dat deze benadering patiënten de mogelijkheid biedt om thuis te worden gecontroleerd, met meer comfort en mogelijk meer controle over hun eigen behandeling.

In industrial work environments, employees also face challenging conditions. Denk aan het omgaan met gevaarlijke stoffen, werken bij hoge temperaturen met complexe en krachtige apparatuur. In sommige omstandigheden kan een werkplek werknemers in gevaar brengen vanwege verschillende omgevingsfactoren, zoals extreme temperaturen of slecht weer. In deze sector kan het gebruik van wearables ook waarde toevoegen om een veiligere werkomgeving voor werknemers te creëren.

Een wearable waarschuwt werknemers wanneer ze een onveilig gebied naderen, zoals een gladde vloer of een onstabiel oppervlak, of wanneer ze te dicht bij een zware machine komen. De wearables meten ook fysiologische gegevens, zoals lichaamstemperatuur en transpiratie. Als het apparaat aangeeft dat een medewerker op het punt staat oververhit te raken, gaat de wearable af en kan de medewerker uitrusten. Wearables zorgen ervoor dat medewerkers verantwoord hun beroep kunnen uitoefenen in deze fysiek zware beroepen.

Other IoT-solutions

Asset tracking

Asset tracking

Bewaak en volg de exacte locatie, status, brandstofverbruik en andere relevante informatie van uw bedrijfsmiddelen.
Asset tracking

Asset tracking

Monitor and track the exact location, status, fuel consumption and other relevant information of your assets.
Energy management

Energiemanagement

Krijg inzicht in het energieverbruik door realtime data te verzamelen en het verbruik dienovereenkomstig te optimaliseren.
Energy management

Energy management

Gain insight into energy usage by collecting real-time data and optimizing usage accordingly.
Predictive Maintenance

Predictive maintenance

Verminder handmatig werk en fouten, verhoog de kwaliteit en maximaliseer de output door processen te automatiseren.
Predictive Maintenance

Predictive maintenance

Reduce manual work and errors, boost quality and maximize output by automating processes.