Werkplekbezetting meten met IoT-device

Iedereen herkent het. Je zoekt een plek om te werken, studeren of vergaderen maar alle plekken zijn bezet wanneer je aankomt. Hoe vroeg je ook bent, de meeste plekken zijn vaak al vergeven en dus moet je op zoek naar een bureau of vergaderkamer in een ander bedrijfsgebouw. Maar ook hier is het de vraag of er plek is. Jan, werkzaam als ambtenaar in Den Haag, benadrukt dit probleem en vertelt aan het AD: “Het is net een stoelendans, er zijn altijd minder stoelen dan mensen. Als je te laat bent, grijp je naast”. Om dit tegen te gaan, is Evalan in samenwerking met Arend van de Stadt, ondernemer in vision systemen. een IoT-oplossing aan het ontwikkelen: SmartEagle.

Hoe werkt SmartEagle?
Met SmartEagle wordt de werkplekbezetting gemonitord. Het apparaat is getraind om naast mensen ook objecten als laptops en kopjes te herkennen. Op deze manier detecteert het systeem of er een collega in de ruimte is, waarbij het niet gaat om wie er is maar om het aantal mensen dat in de ruimte aanwezig is en op welke plek ze zijn: De data is volledig geanonimiseerd.
Er zijn drie statussen: Vrij, bezet en sign of life. Sign of life houdt in dat de SmartEagle detecteert of er persoonlijke spullen liggen, zodat duidelijk is wanneer een persoon tijdelijk de ruimte heeft verlaten maar de werkplek nog in gebruik is. Door middel van een helikopterview van de ruimte inventariseert het systeem de werkplekbezetting en stuurt het de data via de cloud naar een smartphone of andere interface.

Onderdeel van BGrid
De SmartEagle werkt samen met het al bestaande bGrid-systeem; een smart building oplossing waarbij een draadloos sensor-netwerk het licht en het klimaat in kantoorruimtes meet. Werknemers kunnen het licht en klimaat via een app beheren. SmartEagle kan als extra functie gekozen worden als de organisatie al gebruikmaakt van bGrid. Daarnaast kan SmartEagle ook als apart systeem worden gebruikt.

Wat zijn de voordelen?
SmartEagle versnelt het proces van het zoeken naar een werkplek. Daarnaast geeft het de facility manager inzichten die leiden tot meer efficiëntie en lagere kosten. Vragen als ‘Hoeveel procent van de ruimtes (en welke) wordt bezet? Heb ik te veel of te weinig werkplekken? Kan ik minder plekken huren? Kan ik efficiënter schoonmaken?’ kunnen worden beantwoord met SmartEagle.