Wat betekent IoT?

IoT is een afkorting voor Internet of Things

IoT is een netwerksysteem dat is gemaakt om talloze fysieke objecten (zoals apparatuur, machines, apparaten, voertuigen en sensoren) met het internet te verbinden. Hierdoor kunnen de objecten informatie met elkaar en met mensen uitwisselen. De voordelen van het verbinden van fysieke objecten met het internet zijn talrijk en omvatten het nemen van slimmere beslissingen, het besparen van kosten, het verhogen van de efficiëntie, productiviteit en kwaliteit en het behalen van duurzaamheidsdoelen. Vanwege het flexibele karakter zijn er veel bedrijven en industrieën die profiteren van IoT-oplossingen.

What is IoT

De mogelijkheden met IoT zijn oneindig

Stock photography - Illustration

IoT en de Bouw

Het bouwen van energieneutrale gebouwen en huizen wordt een prioriteit. Overheden wereldwijd subsidiëren constructies met zelf opgewekte energieregelingen, waardoor de interesse van investeerders in groene en slimme gebouwen toeneemt.

Met het juiste IoT-systeem kunnen bouwbedrijven aantonen dat hun wooncomplexen of bedrijfspanden aan de nodige eisen voldoen en zo het Energie-Neutraal Label krijgen.

Hoe? IoT-systemen stellen belanghebbenden in staat om de belangrijkste parameters en de prestaties van activa (ketels, verwarming, ventilatie, zonnepanelen, enz.) in realtime te volgen. Dit maakt het gemakkelijk om de efficiëntie te verbeteren, geld te besparen en de activiteiten te optimaliseren door gebruikspatronen te creëren zonder in te boeten aan comfort.

IoT en Industrie 4.0

De convergentie van technologische, economische en culturele trends stuwt de 4e industriële revolutie en verandert zo de manier waarop bedrijven opereren en onderling concurreren.

Door IoT-systemen te implementeren, kunnen industrieën in verschillende sectoren de dagelijkse activiteiten bewaken en controleren, inclusief hoe machines en apparaten werken en worden gebruikt. Inzichten van IoT-systemen zorgen ervoor dat noodzakelijke interventies goedkoper, veiliger en sneller worden uitgevoerd. Dit leidt tot minder uitvaltijd, lagere kosten, hogere kwaliteit en hogere productiviteit.

Industry 4.0 - Internet of things
Transport - Project

IoT en Fleetmanagement

Fleetmanagers voeren de uitdagende taken uit om altijd de maximale vlootefficiëntie te behouden. Dit omvat (onder andere) optimaal gebruik, prestaties en onderhoud, evenals operationele en route-efficiëntie.

Vanwege het niveau van precisie, nauwkeurigheid en toewijding dat een dergelijke taak vereist, spelen IoT-systemen een sleutelrol bij effectief fleetmanagement. Met IoT-enabled fleetmanagement kunnen managers continu realtime en bruikbare gegevens verzamelen om de operationele efficiëntie, prestaties en kwaliteit te verbeteren, terwijl de totale kosten worden verlaagd.

IoT en Landbouw

Het realiseren van duurzame en veerkrachtige voedselproductiesystemen is de sleutel tot onze toekomst. De huidige situatie brengt boeren en verschillende andere belanghebbenden in de voedselproductie ertoe om groene en digitale technologieën te onderzoeken en toe te passen om precisielandbouw en landbouw te kunnen beoefenen.

IoT-systemen helpen bij het aanpakken van huidige prioriteiten, zoals efficiënt beheer van hulpbronnen, bodemvoeding, stikstofconcentraties, gezondheid van planten en dieren, onder andere.

Door middel van sensoren verzamelen IoT-systemen realtime gegevens over belangrijke parameters die boeren in staat stellen weloverwogen beslissingen te nemen, de precieze voorwaarden te bieden om een optimale productie te bereiken en zo de waarde te versnellen.

Agriculture - Genetically modified organism

IoT en de Zorg

Zorgen voor een gezond leven en het bevorderen van ieders welzijn is een wereldwijd doel. Als zodanig blijft de wereld zoeken naar nieuwe manieren om hardnekkige gezondheids- en herstelproblemen aan te pakken.

IoT in de zorg kent veel toepassingen, waaronder in het ziekenhuis zelf voor het monitoren van dagelijkse processen en machines, maar ook voor patiëntbewaking op afstand (via wearables of microchips). IoT maakt het bijvoorbeeld mogelijk om patiënten 24/7 thuis te monitoren na een chirurgische ingreep, wat kan leiden tot minder belasting van middelen, lagere kosten, een betere patiëntervaring en betere behandelresultaten.

Bovendien kan IoT worden gebruikt om de gezondheid te bewaken van professionals die in veeleisende sectoren werken, waaronder mariniers, brandweerlieden en industriële arbeiders, zonder afbreuk te doen aan de hoge prestatieniveaus. Het kan bijvoorbeeld worden gebruikt om prestaties te bewaken, resultaten te voorspellen en risico’s te minimaliseren door biometrische gegevens te monitoren.