Services

Our services

We develop, implement and manage IoT solutions to improve efficiency, increase sustainability and contribute to your organization’s growth.

Asset tracking

Asset tracking

Bewaak en volg de exacte locatie, status, brandstofverbruik en andere relevante informatie van uw bedrijfsmiddelen.

Asset tracking

Monitor and track the exact location, status, fuel consumption and other relevant information of your assets.
Asset tracking
Energy management

Energiemanagement

Krijg inzicht in het energieverbruik door realtime data te verzamelen en het verbruik dienovereenkomstig te optimaliseren.

Energy management

Gain insight into energy usage by collecting real-time data and optimizing usage accordingly.
Energy management
Predictive Maintenance

Predictive maintenance

Verminder handmatig werk en fouten, verhoog de kwaliteit en maximaliseer de output door processen te automatiseren.

Predictive maintenance

Reduce manual work and errors, boost quality and maximize output by automating processes.
Predictive Maintenance

Wearables

Houd de gezondheid van patiënten continu in de gaten en zorg voor een veiligere werkomgeving voor soldaten, brandweerlieden, fabrieksarbeiders en meer.

Wearables

Continuously monitor patients’ health, and ensure the safety of soldiers, firefighters, industrial workers, and more.
Condition monitoring

Conditiebewaking

Meet parameters en bewaak de prestaties om te detecteren of apparatuur op zijn volledige potentieel werkt.

Condition monitoring

Measure parameters and monitor performance to detect whether equipment operates at its full potential.
Condition monitoring
Environmental monitoring

Milieumonitoring

Verminder de uitstoot en minimaliseer je ecologische voetafdruk om jouw duurzaamheidsdoelen te bereiken.

Environmental monitoring

Reduce emissions and minimize your carbon footprint to achieve your sustainability goals.
Environmental monitoring