Wat betekent IoT?

IoT staat voor ‘Internet of Things’

Het verbinden van apparaten met het internet om gegevens uit te wisselen. Het gaat om apparaten die door middel van sensoren data verzamelen, objecten monitoren en processen managen.

De toepassingsmogelijkheden van IoT zijn enorm.

IoT & Zorg

IoT in de zorg, ook wel Smart Health of eHealth genoemd, is de technologie die de gezondheid of fysieke activiteit van patiënten meet en registreert.

Het medicatiegebruik, de harstlagen, gemiddelde temperatuur, glucose- en bloedwaarden van patiënten worden op deze manier in de gaten gehouden.

IoT & Zware beroepen

Naast de zorg, wordt IoT ook ingezet bij professionals die zware beroepen beoefenen, zoals bij atleten en mariniers. Door middel van biometrische wearables worden de hartslagfrequentie en gemiddelde temperatuur bijgehouden.

Dit zorgt ervoor dat bepaalde situaties, zoals blessures of oververhitting, door het monitoren van deze lichamelijke metingen voorkomen worden.

IoT & Smart Buildings

IoT wordt vaak gebruikt in kantoorgebouwen om ze slim en energiebesparend te maken. IoT zorgt voor de communicatie tussen gebouwen en mensen door een draadloos sensor-systeem dat het licht en klimaat in een ruimte meet. Deze persoonlijke instellingen worden via smart devices beheerd en geactiveerd zodra de persoon aanwezig is.

De draadloze IoT-systemen geven ook aan welke werkplekken leeg zijn zodat er niet urenlang gezocht hoeft te worden naar een vrije plek.

IoT & Smart Industry

IoT-oplossingen binnen de industriële sector zorgen ervoor dat productieprocessen efficiënter, flexibeler, duurzamer en meer op maat worden ingericht. Dit is mogelijk door de machines die met elkaar verbonden zijn en intelligent worden aangestuurd.

De sensoren verzamelen constant gegevens over machines, voorraden, stroming van vloeistof, druk en trillingen of verrichten kwaliteitsmetingen.

Op onze projectenpagina vind je deze en andere voorbeelden van onze IoT-oplossingen en -toepassingen.

Wij zorgen dat jouw IoT dromen uitkomen

Evalan ontwikkelt, implementeert en beheert IoT-oplossingen die passend, efficiënt en veilig zijn. In nauwe samenwerking zorgen wij voor het optimale resultaat.