Gepost op – juni 3, 2021

Beter beheren van HVAC-systeem met IoT

Manage HVAC systems better with IoT

Ervaar jij onnodig hoge energiekosten doordat je ruimtes verwarmt die niet gebruikt worden? Of krijg je weleens klachten over een benauwde lucht? Dan wil je het HVAC (heating, ventilation en air conditioning)-systeem vast beter beheren en zorgen voor minder energieverbruik en daarmee lagere energiekosten en verbetering van comfort. Hoe je dit realiseert? IoT is de sleutel.

HVAC-systemen maken al decennialang gebruik van sensoren om het binnenklimaat te besturen en automatiseren. Met IoT wordt het mogelijk om nog complexere algoritmes toe te passen en data van meerdere bronnen te verzamelen, combineren en analyseren. Bij woningcorporaties en gebouwbeheerders is er toenemende interesse in real-time inzichten in het binnenklimaat van slimme thermostaten en sensoren die veranderingen in de omgeving bewaken. Volgens een rapport van Zion Market Research wordt verwacht dat de wereldwijde markt voor slimme HVAC-besturing tegen 2025 bijna 28,3 miljard dollar zal bereiken, vergeleken met 8,3 miljard dollar in 2018.

Slimme sensoren meten verschillende parameters zoals energieverbruik, luchtstroom, verontreinigende stoffen, het aantal aanwezige medewerkers en weersomstandigheden. Een groot voordeel van het automatisch monitoren van je klimaatinstallatie is dat je real-time zicht hebt op de conditie ervan. Zo signaleer je tijdig of onderdelen niet meer goed functioneren. Hiermee bespaar je niet alleen op onderhoudskosten, maar zorg je er ook voor dat het systeem blijft draaien en een goed binnenklimaat wordt behouden.

Energiezuinig beheren
Met de verschillende typen sensoren kan je data verzamelen en het gebouw slim beheren. Temperatuursensoren sturen bijvoorbeeld via IoT data door naar HVAC-systemen voor een meer nauwkeurige temperatuurregeling en ruimtes die nog comfortabeler aanvoelen. Vochtigheidssensoren stellen een systeem in staat om vocht binnen en buiten een gebouw te detecteren. Het systeem past vervolgens automatisch de instellingen aan om de lucht te reinigen.

Er bestaan ook sensoren die geen deel uitmaken van het HVAC-systeem, maar wel een significante toevoeging zijn. Denk aan aanwezigheidssensoren: hiermee meet je of mensen aanwezig zijn in een ruimte en kun je apparatuur uitschakelen als er niemand in de buurt is. Dit bespaart niet alleen energie, het verbetert ook de HVAC-efficiëntie omdat het de warmtebelasting voor een ruimte vermindert en de levensduur van het systeem verlengt. Met de data die de sensoren verzamelen, kunnen gebouwbeheerders het gebouw beter beheren, energiezuiniger maken en meer comfort realiseren voor bezoekers.

Real-time monitoren van CO2
CO2-sensoren kunnen het HVAC-systeem ook voorzien van informatie om de luchtstroom aan te passen voor een betere luchtkwaliteit. Wanneer een kamer bezet is, neemt de door mensen geproduceerde CO2-concentratie toe van een normaal minimum van ongeveer 400 parts per million (ppm) naar hogere niveaus. Deze toename begint merkbaar te worden rond 800ppm en kan de gezondheid van mensen negatief beïnvloeden wanneer deze boven de 2000ppm komt. De traditionele manier om met dit probleem om te gaan, is door de luchtstroom naar een kamer zo op te zetten dat bij maximale bezetting de CO2-concentratie niet toeneemt tot bepaalde kritische niveaus. De bouwsector heeft hiervoor ontwerpparameters ontwikkeld. Omdat de meeste van deze kamers niet de hele tijd bezet zijn, gaat er veel energie verloren aan onnodige ventilatie. Met real-time monitoring van CO2 en / of aanwezigheid kun je dit aspect aanzienlijk verbeteren. Het verlagen van de CO2-uitstoot leidt uiteindelijk tot een comfortabeler en energiezuiniger pand.

Afgezien van de voor de hand liggende effecten van energiebesparing, comfort en gemak voor de gebruiker, zullen OEM’s profiteren van de grotere inzichten en verbeterde gebouwontwerpen, fabricage van apparatuur en vraagvoorspelling. Dit is de reden waarom eigenaren van gebouwen en HVAC-fabrikanten kiezen voor meer IoT-integratie binnen hun domeinen.

Neem contact op

Gerelateerd nieuws

Fleet Management System

Fleetmanagement met IoT: Verminderen van CO2-uitstoot

Door alle voertuigen realtime te monitoren, weet je of er onderhoud nodig is en voorkom je onnodige schadelijke uitstoot.
Energy in Greenhouses

Energie besparen in kassen, dat doe je met IoT

IoT-systemen openen nieuwe perspectieven voor boeren om de uitdagingen aan te gaan die ertoe leiden dat ze worden geconfronteerd met dalende inkomens.
IoT Tech Expo

Kom en ontmoet ons op de IoT Tech Expo 2022

EVALAN is aanwezig op dit TOP-LEVEL Event. Kom bij ons langs! Ons standnummer is 315.
The Power of Data

IoT: profiteer van de strategische waarde van data

Door Internet of Things (IoT)-systemen te implementeren, kan elk bedrijf toegang krijgen tot en gebruikmaken van de data die hun bedrijfsmiddelen genereren.
Factory automation

Kan jij de kwaliteitscontrole tot op het punt van perfectie verbeteren?

Kwaliteitsinspectie is cruciaal voor zakelijk succes.
ammonia sensors livestock

Innoveren in de landbouw: Ammoniaksensoren

Het gebruik van ammoniaksensoren is cruciaal voor een succesvolle groei van dieren en draagt bij aan gezondere veestapel, pluimvee en huisdieren.