Gepost op – januari 9, 2020

Benut jouw organisatie IIoT data wel optimaal?

Does your organization make optimal use of IIoT data?

Met behulp van the Industrial Internet of Things (IIoT) is het mogelijk voor fabrikanten om hun bedrijven efficiënter te laten draaien. Maar hoe zorg je ervoor dat je op de juiste manier data analyseert om digitale transformatie en vooruitgang te garanderen?

Een voorbeeld: de Bosch Automotive Diesel fabriek gebruikt IIoT en data om productieprocessen te optimaliseren. Deze Duits-Chinese joint venture produceert hoog rendements- en emissiearme dieselmotoronderdelen. Om de productie te beheren, hebben zij smart sensors geïmplementeerd die alle machineonderdelen met elkaar verbinden en data genereren. De inzichten die hieruit voortkomen, stellen de fabrikant in staat om outputverliezen van een machine te begrijpen en te elimineren en machinestoringen te voorkomen. Dit leidt tot een toename van de uptime van machines. Het gebruik van data-analyse heeft geleid tot een toename van de output met 17%. Beslissingen worden sneller en efficiënter genomen en resulteren in een geoptimaliseerde fabriek.

Het succesvol gebruiken van IIoT data is niet voor ieder bedrijf een eenvoudige taak. Maar hoe weet je in welk stadium het bedrijf zich bevindt op het gebied van het optimaal inzetten van IIoT data? Om een beeld te krijgen van hoe ver je als bedrijf bent, kun je de volgende vier vragen binnen je organisatie beleggen:

 1. Heeft mijn organisatie duidelijke strategische doelstellingen voor zowel de korte als de lange termijn?
  Voor optimaal datagebruik moet je een goed beeld hebben van hoe de data ingezet gaat worden om de bedrijfsprocessen te verbeteren. Deze stap is van cruciaal belang omdat deze beschrijft wat de nieuwe functionaliteiten of mogelijkheden zijn die het IIoT-project gaat opleveren. Bovendien moet er tijdens de implementatie periodiek opnieuw beoordeeld worden om te valideren of het project nog steeds de oorspronkelijk verwachte bedrijfsdoelstellingen en resultaten oplevert.
 2. Weet je welke data verzameld wordt?
  Het is vaak onduidelijk voor bedrijven uit welke bronnen data wordt verzameld en hoe de data met elkaar moet communiceren. De verzamelde data is ongestructureerd en wordt opgeslagen in een zogenoemde data lake. Een data lake is een opslagplaats waar een enorme hoeveelheid onbewerkte data wordt bewaard totdat deze nodig is. Wanneer er veel tijd en geld in het data lake wordt geïnvesteerd maar er geen rendement (lees: relevante stuurinformatie) uit gehaald wordt, heb je te maken met een frozen data lake. Dit komt vaak voor bij bedrijven waar weinig kennis en ervaring is op het gebied van data.  
 3. Is er kennis in huis om de data te analyseren en er conclusies uit te kunnen trekken?
  Soms is er binnen een bedrijf weinig kennis over de basis van IIoT data: wat het eigenlijk is, wat de voordelen zijn, welke infrastructuur nodig is. Het kost dan veel tijd en middelen om iets te implementeren waarvan het bedrijf niet weet hoe het gebruikt moet worden. Om dit te voorkomen is het goed om trainingen en workshops te organiseren waardoor werknemers leren omgaan met data en alle neuzen dezelfde kant op staan. 
 4. Is de data goed beveiligd?
  Het aansluiten van sensoren en het implementeren van IIoT biedt enorme kansen maar kan ook leiden tot beveiligingslekken. Is de data voldoende beveiligd of is er een kans dat mensen buiten het bedrijf de data kunnen zien? Wie heeft de controle over de data? Hoe zit het met de privégegevens van werknemers die zijn opgeslagen in de database? Zorg ervoor dat de organisatie voldoet aan de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Door beveiliging en privacybescherming vanaf het begin van het ontwerp van het IIoT-systeem mee te nemen, kan je het risico op inbreuk verminderen. Dit begint met het up-to-date houden van software en apparaten, door risico’s te identificeren, patches te installeren, periodiek te testen, logboekregistratie én ervoor te zorgen dat alle werkprocedures die betrekking hebben op systeembeveiliging nauwgezet worden gevolgd.

Door deze vragen te beantwoorden krijg je inzicht in welke fase jouw bedrijf zich bevindt en welke stappen nodig zijn om de verzamelde data optimaal te gebruiken. In het whitepaper ‘Optimizing your Business with Industrial Internet of Things’ staan 15 vragen die helpen bij het onderzoeken hoe ver jouw organisatie is op het gebied van data analyse. Ben je daarnaast geïnteresseerd in toepassingen van IIoT en tips voor een succesvolle implementatie? Download het whitepaper hier.

Neem contact op

Gerelateerd nieuws

Fleet Management System

Fleetmanagement met IoT: Verminderen van CO2-uitstoot

Door alle voertuigen realtime te monitoren, weet je of er onderhoud nodig is en voorkom je onnodige schadelijke uitstoot.
Energy in Greenhouses

Energie besparen in kassen, dat doe je met IoT

IoT-systemen openen nieuwe perspectieven voor boeren om de uitdagingen aan te gaan die ertoe leiden dat ze worden geconfronteerd met dalende inkomens.
IoT Tech Expo

Kom en ontmoet ons op de IoT Tech Expo 2022

EVALAN is aanwezig op dit TOP-LEVEL Event. Kom bij ons langs! Ons standnummer is 315.
The Power of Data

IoT: profiteer van de strategische waarde van data

Door Internet of Things (IoT)-systemen te implementeren, kan elk bedrijf toegang krijgen tot en gebruikmaken van de data die hun bedrijfsmiddelen genereren.
Factory automation

Kan jij de kwaliteitscontrole tot op het punt van perfectie verbeteren?

Kwaliteitsinspectie is cruciaal voor zakelijk succes.
ammonia sensors livestock

Innoveren in de landbouw: Ammoniaksensoren

Het gebruik van ammoniaksensoren is cruciaal voor een succesvolle groei van dieren en draagt bij aan gezondere veestapel, pluimvee en huisdieren.