Gepost op – oktober 31, 2019

Evalan Design Thinking workshop zorgt voor focus bij IoT-productontwikkeling

Design Thinking Workshop Evalan

Hoe maak je van een IoT-idee een concreet plan? Heb jij een probleem waar je oplossingen voor zoekt? Zijn er verschillende stakeholders betrokken bij de productontwikkeling waarvan je wilt dat de neuzen dezelfde kant op gaan staan? Evalan heeft hier een antwoord op. Wij bieden een design thinking workshop aan waarbij ideeën of problemen worden bediscussieerd en geanalyseerd om met elkaar de gemeenschappelijke doelstelling te bepalen. Deze doelstelling zorgt voor een aanhoudende focus tijdens de productontwikkeling.

Bij de design thinking workshop wordt een idee, product of probleem onder de loep genomen aan de hand van drie fases. In de eerste fase, die we Empathie noemen, leven de deelnemers zich in in de verschillende eindgebruikers. Tijdens deze fase worden de gebruikerstypes vastgesteld, wordt bepaald wat de randvoorwaarden zijn, worden de mogelijke oplossingen besproken en hoe deze oplossingen in de toekomst een rol kunnen spelen. De tweede fase bestaat uit het uitwisselen van ideeën die passen bij een specifieke gebruiker. Deze fase wordt Ideation genoemd. Hierbij is het spuien van ideeën onbegrensd. Nadat er een heleboel mogelijke, maar ook onmogelijke ideeën liggen, gaan we een selectie maken. Welke ideeën zijn het meest waardevol voor de gebruiker? Welke zijn het meest haalbaar? Nog steeds in de Ideation fase scheiden we het kaf van het koren en worden de ideeën geconvergeerd naar een concreet voorstel. De laatste fase, Prototype, is het pitchen van dit voorstel aan de groep waarbij het gebruikerstype, de belangen van deze gebruiker en het plan aan bod komen. Dit voorstel is zo concreet mogelijk en behelst een duidelijk plan.

Verschillende perspectieven leiden tot nieuwe inzichten
Om tot een zo goed mogelijk resultaat te komen, is het verstandig om deelnemers met verschillende beroepen en uit andere bedrijven te vragen om mee te doen aan de workshop. De nieuwe perspectieven kunnen leiden tot nieuwe inzichten. Wanneer alleen deelnemers worden uitgenodigd uit het eigen bedrijf, loop je het risico dat de koers wordt gevaren die al is ingezet. Het belangrijkste is om partners uit te nodigen die de eindgebruiker of klant goed kunnen vertegenwoordigen. Daarnaast is het een democratisch proces waarbij hiërarchie geen rol speelt. De waarheid van de een is niet meer waard dan die van de ander. Tijdens de workshop kunnen de verschillende perspectieven leiden tot gezonde kritische discussies omdat er keuzes gemaakt moeten worden. Dit verrijkt het proces. De discussies leiden tot consensus en uiteindelijk tot een gemeenschappelijke focus.

Het realiseren van een consensus over de visie
Bij een innovatieproces kan het voorkomen dat de focus onbewust verschuift naar andere zaken. Er kunnen nieuwe innovaties ontstaan maar dit betekent niet dat het ei van Columbus is gevonden. Het belangrijkste doel van deze workshop is om een doelstelling te realiseren voor het idee of probleem waar de verschillende deelnemers zich in kunnen vinden en van waaruit een oplossing of plan kan ontstaan. Tijdens de productontwikkeling kan je altijd terugvallen op de doelstelling die tijdens de workshop is gesteld. Het doel van de workshop is niet om concrete oplossingen te leveren, maar om informatie te verzamelen die het verdere verloop van de productontwikkeling ondersteunt en versnelt. De workshop helpt dus op drie vlakken:

  1. Het uitlijnen van het complexe stakeholderlandschap
  2. Focus op de behoeften van de eindgebruiker om het plan concreter te maken
  3. Een visie creëren waar iedereen zich in kan vinden

Het concreter maken van IoT-initiatieven
Onze visie, ‘innovative results together’, is in lijn met de design workshop die wij aanbieden. Tijdens de workshop worden innovatieve ideeën of problemen gedeeld en bediscussieerd. Evalan hoopt op deze manier bij te dragen aan het concreter maken en het op weg helpen van IoT-initiatieven. Deze workshop is geheel vrijblijvend en kan als aparte service worden aangevraagd.

Linus Knupfer, Industrial Design Engineer bij Evalan en gespecialiseerd in user interaction design, zegt over de workshop: “Onafhankelijk van het stadium waarin je zit, de organisatie, mensen of product kan deze workshop hulp bieden. Dit kan een dag zijn, een middag of een paar uur. Empathie is daarbij de basis. We moeten de eindgebruiker, de klant en de context zo goed mogelijk begrijpen. Als we dat doen, kunnen we goede keuzes blijven maken die de juiste resultaten opleveren.”

Ben jij geïnteresseerd in een design thinking workshop? Contact ons.

Neem contact op

Gerelateerd nieuws

Fleet Management System

Fleetmanagement met IoT: Verminderen van CO2-uitstoot

Door alle voertuigen realtime te monitoren, weet je of er onderhoud nodig is en voorkom je onnodige schadelijke uitstoot.
Energy in Greenhouses

Energie besparen in kassen, dat doe je met IoT

IoT-systemen openen nieuwe perspectieven voor boeren om de uitdagingen aan te gaan die ertoe leiden dat ze worden geconfronteerd met dalende inkomens.
IoT Tech Expo

Kom en ontmoet ons op de IoT Tech Expo 2022

EVALAN is aanwezig op dit TOP-LEVEL Event. Kom bij ons langs! Ons standnummer is 315.
The Power of Data

IoT: profiteer van de strategische waarde van data

Door Internet of Things (IoT)-systemen te implementeren, kan elk bedrijf toegang krijgen tot en gebruikmaken van de data die hun bedrijfsmiddelen genereren.
Factory automation

Kan jij de kwaliteitscontrole tot op het punt van perfectie verbeteren?

Kwaliteitsinspectie is cruciaal voor zakelijk succes.
ammonia sensors livestock

Innoveren in de landbouw: Ammoniaksensoren

Het gebruik van ammoniaksensoren is cruciaal voor een succesvolle groei van dieren en draagt bij aan gezondere veestapel, pluimvee en huisdieren.