IoT-oplossing om fysieke belasting van militairen te meten.

Defensie vroeg ons om een oplossing te leveren om overbelasting van militairen tijdens oefeningen te voorkomen.

Het werk van militairen vraagt fysiek enorm veel en de kans op overbelasting is dan ook groot. Defensie wil de uitval van soldaten voorkomen maar de fysieke belasting was tot nu toe moeilijk objectief te meten. Defensie vroeg ons een oplossing te leveren en de leiding te nemen over hun technologieproject ARMOR (Ambulant Registration of Military Operational Readiness System).

Druksensoren om uitval te voorkomen

Onze innovatieve druksensoren leveren een belangrijke bijdrage aan ARMOR. De IoT-oplossing geeft objectieve informatie over de belasting die is opgelegd. De sensoren meten continu het gewicht van de belasting en de bepakking. We integreren deze sensoren in de legerlaars. Uitval wordt beter voorspelbaar en maatregelen kunnen genomen worden om overbelasting te voorkomen.

Diverse metingen met modulaire oplossing

Om breder toepasbaar te zijn, ontwikkelden we een modulaire oplossing met heup- en borstsensoren, aanvullend op de druksensoren. Hiermee zijn diverse metingen mogelijk, zoals lichaamshouding, energieverbruik en hartslagfrequentie. De combinatie van deze metingen leidt tot nieuwe toepassingen en geeft meer inzicht in de fysieke belasting van de militairen.

Grensverleggend

  • Druksensor geïntegreerd in legerlaars
  • Fysieke belasting van militairen objectief meetbaar
  • Uitval beter voorspelbaar én te voorkomen

Brede samenwerking

ARMOR wordt ontwikkeld in samenwerking met de afdeling Trainingsgeneeskunde en Trainingsfysiologie van Defensie, de Universiteit Twente en Evalan. Door gebruik te maken van elkaars technieken en kennis bereiken we de best mogelijke oplossing voor ARMOR.

Defensie over Evalan

“Evalan is een erg waardevolle partner gebleken in onze samenwerking over de afgelopen jaren. Ze zijn innovatief, professioneel, flexibel en enthousiast en realiseren oplossingen die aansluiten bij onze doelstellingen.”

1
2
De sensoren meten continu het gewicht van de belasting en de bepakking.
1

De sensoren meten continu het gewicht van de belasting en de bepakking.

2

Met heup- en borstsensoren, aanvullend op de krachtsensoren zijn diverse metingen mogelijk. Zoals lichaamshouding, energieverbruik en hartslagfrequentie.

Geïnteresseerd in wat onze sensoren voor je kunnen betekenen?

Vertel ons je wensen. Dan ontwikkelen wij een toepassing op maat.