Veilige data gateway ontwikkelen voor SpiroNose

De SpiroNose van Breathomix analyseert uitgeademde lucht en detecteert longziekten en andere luchtwegaandoeningen.Wij hebben een sensorsysteem en een veilige data gateway ontwikkelt en daarnaast het design van de SpiroNose verbetert.

Met de SpiroNose van Breathomix worden VOC’s (vluchtige organische componenten) gemeten in de uitademingslucht om longziekten zoals astma, COPD, longkanker en andere aandoeningen eerder te diagnosticeren. De sensorwaarden uit de adem worden geanalyseerd en gecorrigeerd voor de omgevingslucht en zo wordt een ademprofiel voor elke patiënt gecreëerd. Deze ademprofielen worden vergeleken met de ademprofielen in de Breathbase. Evalan is gevraagd om het sensorsysteem en een veilige data gateway te ontwikkelen en daarnaast het design van de SpiroNose te verbeteren.

Het sensor systeem en de veilige data gateway

Evalan is verantwoordelijk voor alle fysieke onderdelen van de SpiroNose: het sensor systeem en een veilige data gateway. De cloudoplossing, de databases en de portal voor de artsen zijn ontwikkeld door Microsoft en Tecknoworks. Tijdens de ontwikkeling is het design verbeterd en is de hardware geschikt gemaakt om ingezet te kunnen worden binnen de zorgpraktijk.

Vergelijken van ademprofiel met bekende ademprofielen in database

Wanneer een patiënt uitademt in de SpiroNose komen de gegevens van de uitgeademde lucht terecht in het systeem waarna het ademprofiel van de patiënt wordt vergeleken met andere bekende ademprofielen in de Breathbase. Door te zoeken naar patronen en overeenkomsten, kan het AI-algoritme onmiddellijk resultaten opleveren met een nauwkeurigheid van meer dan 90%.

Doorontwikkeling

Momenteel onderzoekt Evalan de mogelijkheid om een flow sensor in de elektronische neus te integreren die de stroomsnelheid van de ademhaling kan meten. Deze flowsensor meet of iedere patiënt de juiste hoeveelheid lucht uitademt en maakt het mogelijk om de analyses te standaardiseren. Het verhoogt de nauwkeurigheid van de diagnose. 

Doel: Standaard medische meting

De eerste serie SpiroNoses zijn geproduceerd en geleverd aan verschillende ziekenhuizen die er onderzoek mee gaan doen. Uiteindelijk is het doel dat de SpiroNose een standaard medische meting gaat worden. Niet in het ziekenhuis maar bij de huisarts. 

Grensverleggend

  • Longziektes sneller herkennen door middel van de uitgeademde lucht
  • Een persoonlijk en gerichtere behandeling aan de hand van het vastgestelde ademprofiel
  • Nauwkeurigheid van meer dan 90%

Breathbase

SpiroNose-Evalan-Breathbase-Breathomix

Wil jij meer weten over de SpiroNose van Breathomix?

De SpiroNose van Breathomix analyseert uitgeademde lucht en detecteert longziekten en andere luchtwegaandoeningen. Ben jij geïnteresseerd in de SpiroNose of wil je meer weten? Neem contact met ons op.