Gepost op – april 29, 2022

5 manieren waarop IoT ons kan helpen een duurzame toekomst te realiseren

achieve a sustainable future
Duurzame-toekomst

Internationale Mother Earth Day (22 april) wordt omgeven door een maand van activisme waarin wordt opgeroepen tot bredere innovatie en gedurfdere actie om een ​​duurzame toekomst te bereiken. In die zin willen we van deze gelegenheid gebruik maken om enkele manieren te schetsen waarop het Internet of Things (IoT) kan fungeren als hulpmiddel voor een groenere planeet.

1. Helpt mee aan voedselzekerheid en promoot duurzame landbouw

Met behulp van sensoren stelt IoT slimme landbouw in staat om voortdurend omgevings- en veldgegevens te bewaken, evenals omgevingsomstandigheden en -veranderingen. Dit maakt het mogelijk om: 1) afval te verminderen door hulpbronnen op een efficiënte manier te gebruiken; 2) behandeling en milieu-impact minimaliseren; en 3) hogere opbrengsten te realiseren.

Wist je dat?
Veranderend klimaat en afnemende watervoorziening zorgt voor toenemende druk op de voedselzekerheid. En toch zal de wereldvoedselproductie volgens de Voedsel- en Landbouworganisatie tegen 2050 met 50% moeten toenemen.

Tip van een expert
Het implementeren van IoT-oplossingen helpt de landbouwsector om de productiviteit te verbeteren en minder impact te hebben op het milieu.

2. Helpt bij het verminderen van de gezondheidseffecten van vervuilende stoffen

Zowel binnen als buiten kan IoT worden gebruikt om grote gezondheidsproblemen te voorkomen door de luchtkwaliteit continu te monitoren en de aanwezigheid van vervuilende stoffen in de lucht op te sporen. Dit biedt besluitvormers onmiddellijk bruikbare gegevens.

Wist je dat?
De Wereldgezondheidsorganisatie schat dat luchtvervuiling binnen en buiten het huis verantwoordelijk is voor ongeveer 7 miljoen vroegtijdige sterfgevallen wereldwijd.

Tip van een expert
Het implementeren van een IoT-oplossing in klaslokalen of gedeelde werkruimten voorziet besluitvormers van realtime gegevens. Hierdoor kunnen ze tijdig beslissingen nemen die kunnen bijdragen aan beter leren en efficiëntie, terwijl toekomstige gezondheidsrisico’s worden geminimaliseerd.

3. Helpt de beschikbaarheid van water en het duurzame beheer ervan te verzekeren

IoT-technologie kan waterverspilling helpen voorkomen en duurzamere waterbeheersystemen creëren. Het kan bijvoorbeeld worden geïmplementeerd om patronen van waterstroom te bewaken om lekken op tijd te detecteren, waardoor direct corrigerende maatregelen mogelijk zijn.

Wist je dat?
Gemiddeld 85% van de eigendommen 35% van hun waterverbruik verspilt door lekkages. Op gemeentelijk niveau kunnen leidinglekken 20-30% van het totale drinkwater uitmaken.

Tip van een expert
Het implementeren van een IoT-oplossing kan ook helpen bij het meten van PH-niveaus, zuurstofniveaus en verontreinigende componenten in het water. Zo wordt het risico op watervervuiling en de impact op het milieu verminderd.

4. Ondersteunt energie-efficiëntie en het duurzame gebruik ervan

Door middel van sensoren, gegevens en waarschuwingen kan IoT ons helpen het juiste energieverbruik te beheren en te behouden, bijvoorbeeld in kantoorgebouwen en huizen, om doelen zoals koolstofneutraliteit te bereiken zonder enig comfort of levenskwaliteit aan te tasten.

Wist je dat?
Dat 76% van onze wereldwijde CO2-uitstoot afkomstig is van energieverbruik (31,9% van warmte en elektriciteit).

Tip van een expert
Het implementeren van een IoT-oplossing kan ons helpen onze ecologische voetafdruk te verkleinen door ons informatie te verstrekken die laat zien hoe elektrische apparaten, verwarmings- en airconditioningsystemen efficiënt kunnen worden gebruikt.

5. Helpt bij het duurzaam beheer van afval gedurende de hele levenscyclus

IoT kan gemeenten en steden helpen een efficiëntere en duurzamere afvalindustrie te creëren door gegevens te verstrekken over patronen en gedrag van mensen. Dit draagt ​​bij aan het plannen van een efficiënte bedrijfsvoering en daarmee verduurzaming. De plannen voor ‘slim afvalbeheer’ kunnen bijvoorbeeld legschema’s omvatten die inspelen op gedragspatronen, en route-optimalisaties om het brandstofverbruik van vrachtwagens te verminderen.

Wist je dat?
Tegen 2050 de Verenigde Naties schatten dat 68% van de wereldbevolking in een stedelijk gebied zal wonen, waardoor het vaste afval met 70% zal toenemen.

Tip van een expert
Het implementeren van een IoT-oplossing kan helpen de uitdaging aan te gaan van het gebruik van verzamelschema’s die niet zijn afgestemd op de werkelijke vraag.

De bovenstaande informatie presenteert slechts vijf manieren waarop IoT kan bijdragen aan duurzaamheidsdoelstellingen. Desalniettemin kunnen IoT-oplossingen vanwege hun flexibele aard op talloze manieren worden toegepast om onze planeet te helpen. Wil jij weten wat IoT voor jou kan betekenen in het behalen van jouw duurzaamheidsdoelstellingen? Neem contact met ons op.

Neem contact op

Gerelateerd nieuws

Fleet Management System

Fleetmanagement met IoT: Verminderen van CO2-uitstoot

Door alle voertuigen realtime te monitoren, weet je of er onderhoud nodig is en voorkom je onnodige schadelijke uitstoot.
Energy in Greenhouses

Energie besparen in kassen, dat doe je met IoT

IoT-systemen openen nieuwe perspectieven voor boeren om de uitdagingen aan te gaan die ertoe leiden dat ze worden geconfronteerd met dalende inkomens.
IoT Tech Expo

Kom en ontmoet ons op de IoT Tech Expo 2022

EVALAN is aanwezig op dit TOP-LEVEL Event. Kom bij ons langs! Ons standnummer is 315.
The Power of Data

IoT: profiteer van de strategische waarde van data

Door Internet of Things (IoT)-systemen te implementeren, kan elk bedrijf toegang krijgen tot en gebruikmaken van de data die hun bedrijfsmiddelen genereren.
Factory automation

Kan jij de kwaliteitscontrole tot op het punt van perfectie verbeteren?

Kwaliteitsinspectie is cruciaal voor zakelijk succes.
ammonia sensors livestock

Innoveren in de landbouw: Ammoniaksensoren

Het gebruik van ammoniaksensoren is cruciaal voor een succesvolle groei van dieren en draagt bij aan gezondere veestapel, pluimvee en huisdieren.