Gepost op – september 8, 2022

Energie besparen in kassen, dat doe je met IoT

IoT-systemen openen nieuwe perspectieven voor boeren om de uitdagingen aan te gaan die ertoe leiden dat ze worden geconfronteerd met dalende inkomens.
Energy in Greenhouses

Zo leidt een lagere opbrengst en een lagere gewaskwaliteit tot minder inkomsten, of ontstaan extra kosten door bijvoorbeeld voedsel- of milieuregelgeving, of dure materialen, arbeid en energie. Met name energie is de laatste tijd een stuk duurder geworden. Hoe kan IoT helpen bij het besparen van deze energie?

IoT biedt nieuwe mogelijkheden

Boeren die werkzaam zijn in de glastuinbouw hebben verschillende mogelijkheden om de opbrengst te verhogen, de kosten te verlagen en de gewaskwaliteit te verbeteren:

  • Om de opbrengst te verhogen, kan IoT bijvoorbeeld helpen bij het voorkomen of verminderen van gewasstress en gewasverlies.
  • Om de kosten te verlagen, kan IoT bijvoorbeeld een efficiënt gebruik van hulpbronnen mogelijk maken, waaronder irrigatiewater, energie, handarbeid en meststoffen of pesticiden.
  • Om de gewaskwaliteit te verbeteren, kan IoT bijvoorbeeld helpen bij het vinden van het precieze voerrecept voor optimale gewasvoeding en om tijdig gewasbeheer mogelijk te maken.

Milieuwetgeving

Bestaande milieuwetgeving vormt een belangrijke beperking voor de agrarische sector. Vooral het gebruik en ook de emissie van chemicaliën zoals meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen zijn aan bepaalde grenzen gebonden om vervuiling te voorkomen. Zoals we nu aan den lijve ervaren met het stikstofprobleem, zullen deze factoren de agrariër steeds verder beperken.

Boeren worden gedwongen om het milieu te sparen, en als ze hiervoor niet (voldoende) gecompenseerd worden, is het zaak de kosten te verlagen door best practices toe te passen en bijvoorbeeld slimme innovaties te gebruiken.

“IoT-systemen maken veel kostenbesparingen mogelijk
ook op het gebied van voedingsmaterialen, hulpbronnen en mankracht.”

Energie besparen door lokaal het klimaat te regelen

Klimaatbeheer en kunstmatige verlichting kosten meer energie dan bijvoorbeeld bewatering en logistiek. Door daar slim mee om te gaan, kunnen agrariërs dus flink kosten besparen.

Kassen hebben de neiging hun klimaat in te stellen op een standaardtemperatuur, luchtvochtigheid en CO2-niveau, wat duurder is dan nodig is en uiteindelijk leidt tot klimaatvariaties in verschillende delen van de kas. Kortom, sommige plekken in de kas zijn te warm en sommige hebben teveel CO2, dat is zonde van de energie.

Met een IoT-systeem dat gebruikmaakt van verschillende goedkope sensoren, kunnen boeren luchtvochtigheid, CO2-niveaus en temperatuur op een gelokaliseerde manier meten. Tot nu toe was het lokaal reguleren van deze factoren moeilijk, maar met de ontwikkeling van goedkope slimme sensoren is het nu mogelijk. Stel je voor, als je het klimaat lokaal gaat regelen, kun je luchtontvochtigers gericht inzetten en is ventileren —als oefening om warmte te laten ontsnappen— minder (of helemaal niet) nodig. IoT kan je helpen de temperatuur te beheersen om deze homogener te maken in de kas en zo minder energie te verspillen.

“Met IoT kun je energie besparen
en zo je kosten en voetafdruk verkleinen.”

Verder staat in veel kassen het licht fulltime aan, wat zonde is op dagen dat de zon feller schijnt. Voor die gevallen gebruiken sommige kassen dimbare verlichting om het energieverbruik te verminderen, maar met deze oplossing kunnen ze alleen de verlichting voor de hele kas regelen. Met IoT kan de lichtregeling worden gelokaliseerd (ook op plantniveau) om elke unit exact te voorzien van de hoeveelheid licht die nodig is voor een optimale groei, wat ook leidt tot energiebesparing.

Nu is het moment!

De agrarische sector zal steeds meer moeten leunen op dergelijke technische innovaties omdat enerzijds de energie steeds duurder wordt en anderzijds de milieurichtlijnen vanuit de EU steeds strenger worden. Gelukkig wordt (IoT)-technologie steeds slimmer, toegankelijker en goedkoper waardoor er steeds meer mogelijkheden ontstaan.

Meer informatie

Stuur een email naar info@evalan.com.

Of maak een afspraak met Burak hier.

Neem contact op

Gerelateerd nieuws

Fleet Management System

Fleetmanagement met IoT: Verminderen van CO2-uitstoot

Door alle voertuigen realtime te monitoren, weet je of er onderhoud nodig is en voorkom je onnodige schadelijke uitstoot.
IoT Tech Expo

Kom en ontmoet ons op de IoT Tech Expo 2022

EVALAN is aanwezig op dit TOP-LEVEL Event. Kom bij ons langs! Ons standnummer is 315.
The Power of Data

IoT: profiteer van de strategische waarde van data

Door Internet of Things (IoT)-systemen te implementeren, kan elk bedrijf toegang krijgen tot en gebruikmaken van de data die hun bedrijfsmiddelen genereren.
Factory automation

Kan jij de kwaliteitscontrole tot op het punt van perfectie verbeteren?

Kwaliteitsinspectie is cruciaal voor zakelijk succes.
ammonia sensors livestock

Innoveren in de landbouw: Ammoniaksensoren

Het gebruik van ammoniaksensoren is cruciaal voor een succesvolle groei van dieren en draagt bij aan gezondere veestapel, pluimvee en huisdieren.
Lekdetectie daken

Voorkom dakschade door vroegtijdige opsporing

“Daklekken zijn verantwoordelijk voor naar schatting 15% van de claims voor commerciële waterschade” -Chubb Limited, Insurance Company