Gepost op – januari 7, 2021

IoT-connectiviteit nu ook op zee mogelijk

IoT-Connectivity-now-also-possible-at-sea

KPN en de Noorse telecomleverancier Tampnet hebben een offshore-antennenetwerk op de Noordzee aangelegd. Hierdoor is het mobiel bereik uitgebreid naar driehonderd kilometer voorbij de Nederlandse kust. Dit biedt allerlei nieuwe mogelijkheden voor IoT en organisaties op zee. In dit artikel belichten we drie maritieme toepassingen waar IoT waarde toevoegt.

Monitor machines op afstand
Machines op boorplatformen worden dagelijks intensief gebruikt. Aan de bemanningsleden de fysiek zware taak om al deze machines werkende te houden. Ze maken de pompen en scheiders schoon en onderhouden of vervangen onderdelen met vaste tussenpozen. Of het nu nodig is of niet; het doel is onnodige downtime te voorkomen. IoT kan deze taken vergemakkelijken en de veiligheid van de bemanning verhogen. Door IoT-sensoren te implementeren in de machines, is het mogelijk om real time de status bewaken. Met de gegevens die deze sensoren verzamelen kunnen patronen worden geidentificeerd en kunnen waarschuwingen worden gestuurd wanneer een machine onderhoud nodig heeft. Op deze manier kan het onderhoudsproces worden aangepast van “preventive” naar “predictive”. De praktijk in andere sectoren laat zien dat dit niet alleen tot minder werk, maar ook tot vermindering van uitvaltijd leidt.

Meet de temperatuur in containerschepen

Veel van het voedsel dat door containerschepen wordt vervoert bederft voordat het de consument bereikt. Eén van de oorzaken is de verhoogde temperatuur in containers. Het is in de praktijk een lastige opgave om containers op de vereiste temperatuur te houden. Door de beperkte mankracht op een schip is er ook geen capaciteit om de lading regelmatig te controleren en temperaturen van individuele containers in de gaten te houden. Met IoT-sensoren is het mogelijk om de temperatuur in containers continu te monitoren, en real-time overzicht te houden van de staat van de lading. Het resultaat? Sneller reageren wanneer de temperatuur in de container verandert en hierdoor minder productschade.

Voorkom corrosie op offshore platforms
Corrosie is een groot probleem voor offshore-oliemaatschappijen. Corrosie in stalen offshore platforms leidt tot beschadiging en uitval van installaties, en verlies van omzet. Daarnaast ontstaan onveilige situaties voor de bemanning omdat corrosie-inspecties met handmatige methoden worden uitgevoerd. IoT kan hier waarde toevoegen. Met sensoren wordt real time geautomatiseerde en consistente bewaking van corrosie mogelijk. De sensoren detecteren wanneer de installaties (en leidingen) corroderen tot het punt waarop lekken en breuken ontstaan. Met deze gegevens is het mogelijk te anticiperen op corrosiefouten en deze te voorkomen met behulp van de juiste onderhoudsstrategieën. Dit resulteert in een vermindering van werk voor de bemanning en daarmee een veiligere werkomgeving.

Door de uitbreiding van het KPN-netwerk, krijgt IoT de ruimte om zich te verplaatsen van land naar zee. De potentie van IoT is enorm, en met deze ontwikkeling biedt IoT ook de maritieme sector een zee aan mogelijkheden.

Neem contact op

Gerelateerd nieuws

Fleet Management System

Fleetmanagement met IoT: Verminderen van CO2-uitstoot

Door alle voertuigen realtime te monitoren, weet je of er onderhoud nodig is en voorkom je onnodige schadelijke uitstoot.
Energy in Greenhouses

Energie besparen in kassen, dat doe je met IoT

IoT-systemen openen nieuwe perspectieven voor boeren om de uitdagingen aan te gaan die ertoe leiden dat ze worden geconfronteerd met dalende inkomens.
IoT Tech Expo

Kom en ontmoet ons op de IoT Tech Expo 2022

EVALAN is aanwezig op dit TOP-LEVEL Event. Kom bij ons langs! Ons standnummer is 315.
The Power of Data

IoT: profiteer van de strategische waarde van data

Door Internet of Things (IoT)-systemen te implementeren, kan elk bedrijf toegang krijgen tot en gebruikmaken van de data die hun bedrijfsmiddelen genereren.
Factory automation

Kan jij de kwaliteitscontrole tot op het punt van perfectie verbeteren?

Kwaliteitsinspectie is cruciaal voor zakelijk succes.
ammonia sensors livestock

Innoveren in de landbouw: Ammoniaksensoren

Het gebruik van ammoniaksensoren is cruciaal voor een succesvolle groei van dieren en draagt bij aan gezondere veestapel, pluimvee en huisdieren.