Gepost op – november 6, 2019

IoT-fleetmanagementsysteem leidt verhuur en onderhoud Handicart golfkarren in goede banen

Handicart Evalan fleet management system

Evalan heeft voor Stichting Handicart een fleetmanagementsysteem ontwikkeld waarmee zij hun vloot op afstand kunnen monitoren. Stichting Handicart is een organisatie die het mogelijk maakt voor mindervalide golfers om de sport te blijven uitoefenen. Door middel van golfkarren, Handicarts, blijft deze groep mobiel en kunnen zij blijven genieten van het golfspel. De Stichting groeit sterk en beschikt inmiddels over meer dan 760 Handicarts, verspreid over 113 clubs. Om het managen van deze golfkarren te vergemakkelijken, heeft Evalan onder de naam ‘Mijn Handicart’ een IoT-systeem ontwikkeld dat de vloot op afstand managet en de verhuur van de karren in goede banen leidt.

In 1986 richtte Fred Plesman Stichting Handicart op. Hij merkte dat veel van zijn vrienden en kennissen stopten met golfen omdat zij slecht ter been raakten; hij wilde daar een oplossing voor vinden. Hij kwam op het idee om een golfkar in te zetten zodat mindervalide golfers de sport toch kunnen blijven beoefenen. Dankzij de initiële investering van Plesman kon Stichting Handicart meegroeien met de snel toenemende vraag. Sinds 2001 is het aantal pashouders bij de Stichting verdrievoudigd naar ruim 23.000 en de vraag neemt alleen nog maar toe. Om deze groei aan te kunnen en om inzicht te krijgen in de staat van de karren, heeft Evalan een IoT-systeem ontwikkeld dat het mogelijk maakt om de golfkarren op afstand te monitoren en de verhuur te managen.

Zo ging het balletje rollen…..
Stichting Handicart ervoer een aantal problemen die hebben geleid tot de op-maat-gemaakte IoT-oplossing. Het eerste probleem ontstond bij het onderhoud van de golfkarren, met name de accu’s. Op den duur vermindert de kwaliteit van de accu’s en dit kan leiden tot kapotte accu’s of stilstaande golfkarren. Daarnaast bleek tijdens het winteronderhoud geconfronteerd dat 25% van de accu’s niet goed gevuld waren. Deze accu’s gaan binnen afzienbare tijd kapot en moeten vervangen worden: een kostbare aangelegenheid.

Om deze reden ontwikkelde Evalan een waarschuwingssysteem dat onderdeel is geworden van de IoT-oplossing. De persoon die de accu’s vult krijgt nu vooraf een melding wanneer de accu toe is aan onderhoud. Wanneer de accu is gevuld wordt dit in de MijnHandicart applicatie ingevoerd. Op deze manier houdt het systeem precies bij wanneer onderhoud nodig is.

Meldingen bij schade
Hetzelfde geldt voor het melden van schade. De golfbaan zet een eventuele schade in de app, zodat de Stichting ziet welke kar gerepareerd moet worden en dit snel en efficiënt regelt. Zolang de schade niet is hersteld, blijft de melding actief in MijnHandicart staan. Daarna volgt er een follow-up bij de verzekeraar. Een deel van de kosten van de schade kan teruggevraagd worden bij de verzekeraar. Als de Stichting zou vergeten een claim bij de verzekeraar in te dienen, loopt zij de uitkering mis. Door middel van MijnHandicart controleert de Stichting eenvoudig of er een claim is ingediend.

Online reserveringssysteem
Een belangrijk punt van zorg was de afdracht van de verhuuropbrengsten van de karren. De manier waarop een golfclub de karren verhuurt verschilt flink, waardoor fluctuaties in de opbrengsten ontstonden. Bij sommige clubs kan de pashouder bij de balie een kar huren, maar bij de kleinere clubs haalt men zelf de sleutel en stopt de pashouder het huurbedrag in een doosje. Het kwam regelmatig voor dat mensen vergaten te betalen. Door middel van Mijn Handicart kan een pashouder een kar huren en wordt dit real time geregistreerd in het systeem. Door dit proces via het Handicart systeem te laten lopen, gaat het betalen voor de verhuur van een kar veel accurater en loopt de Stichting geen inkomsten mis. Daarnaast maakt het online reserveringssysteem het makkelijker om de uitgifte van de golfkarren te managen. Voor de pashouder is het vooraf reserveren van een Handicart ook erg handig: via MijnHandicart kan eenvoudig een reservering gemaakt worden en de bestaande reserveringen inzien.

Handicart verhuurt ongeveer 700 golfkarren, verspreid over 120 golfbanen in heel Nederland.

Het efficiënter managen van Handicarts
Het IoT-fleetmanagementsysteem verzamelt verder allerlei informatie over de golfkarren, zoals het aantal gereden kilometers, acculaadcycli, energieverbruik en locaties. Het systeem geeft dit real-time weer en zorgt ervoor dat Stichting Handicart het onderhoud van elke kar efficiënt bijhoudt. Hierdoor verlengt de Stichting de levensduur van de karren en bespaart het op onnodige onderhoudskosten. Gedurende het jaar is de staat van de accu’s inzichtelijk en kan een slechte accu preventief worden vervangen. Door dit tijdens een reguliere onderhoudsronde te doen bespaart dit kosten.

Hoe gaat het nu verder?
Doorontwikkeling speelt bij innovatie een grote rol. Dit is niet anders voor MijnHandicart. Ondanks dat het systeem goed werkt, gemakkelijk te gebruiken is en levert wat gewenst is, zijn er plannen om het systeem nog beter te maken. Het eerste verbeterpunt is het inzichtelijk maken van wat er live gebeurt op de golfbaan voor de toezichthouders van de golfclub. Zo kunnen zij direct ingrijpen wanneer een probleem zich voordoet. De tweede verfijning is het achteraf toevoegen van een persoon aan een ronde. Het komt regelmatig voor dat tijdens een ronde een extra persoon instapt. Hoe regel je dat die persoon mee kan betalen aan die ronde? Evalan ontwikkelt een tool die dit mogelijk maakt en blijft zo de juiste en meest optimale IoT-oplossing leveren.

Dave Stenfert Kroese, directeur van Stichting Handicart, ziet het succes van het IoT-systeem en krijgt lovende reacties over de MijnHandicart app. Over de samenwerking zegt hij: “We hadden twee andere partijen benaderd, maar zij wilden meteen veel te ingewikkelde en veel te grote GPS-systemen bouwen. Het fijne van Evalan is dat je precies wordt geholpen waar nodig en dat ze een oplossing vinden waarbij niet allerlei nieuwe dingen hoeven te worden gemaakt. Op deze manier kun je veel sneller overschakelen op het nieuwe systeem en eerder profiteren van IoT en het uiteindelijke resultaat.”

Neem contact op

Gerelateerd nieuws

Fleet Management System

Fleetmanagement met IoT: Verminderen van CO2-uitstoot

Door alle voertuigen realtime te monitoren, weet je of er onderhoud nodig is en voorkom je onnodige schadelijke uitstoot.
Energy in Greenhouses

Energie besparen in kassen, dat doe je met IoT

IoT-systemen openen nieuwe perspectieven voor boeren om de uitdagingen aan te gaan die ertoe leiden dat ze worden geconfronteerd met dalende inkomens.
IoT Tech Expo

Kom en ontmoet ons op de IoT Tech Expo 2022

EVALAN is aanwezig op dit TOP-LEVEL Event. Kom bij ons langs! Ons standnummer is 315.
The Power of Data

IoT: profiteer van de strategische waarde van data

Door Internet of Things (IoT)-systemen te implementeren, kan elk bedrijf toegang krijgen tot en gebruikmaken van de data die hun bedrijfsmiddelen genereren.
Factory automation

Kan jij de kwaliteitscontrole tot op het punt van perfectie verbeteren?

Kwaliteitsinspectie is cruciaal voor zakelijk succes.
ammonia sensors livestock

Innoveren in de landbouw: Ammoniaksensoren

Het gebruik van ammoniaksensoren is cruciaal voor een succesvolle groei van dieren en draagt bij aan gezondere veestapel, pluimvee en huisdieren.