Gepost op – november 28, 2019

“IoT laat mensen dingen beter, sneller en kostenefficiënter doen.”

"IoT allows people to do things better, faster and more cost-effectively."

Onze wereld bestaat meer en meer uit nieuwe slimme oplossingen en IoT-devices. Waar komt het begrip IoT vandaan en hoe is het uitgegroeid tot wat het nu is? In deze blog vertelt Henk Schwietert, CEO van Evalan, alle ins en outs over dit onderwerp.

Hoe omschrijf jij IoT?
De eerste versie van het netwerk dat later uitgroeide tot het “internet” is in de jaren ‘60 en ‘70 ontwikkeld in de Verenigde Staten, met als doel onderzoeksinstellingen in staat te stellen computercapaciteit voor militaire toepassingen met elkaar te laten delen. Daarmee ontstond ook een nieuwe manier om informatie uit te wisselen, die al snel een belangrijke drijfveer werd om dit netwerk verder uit te breiden. Toen het netwerk vervolgens werd opengesteld voor niet militaire toepassingen – in 1983 – en de eerste browsers werden ontwikkeld – in 1993 – groeide het internet explosief naar een verbinding die niet meer weg te denken is uit onze wereld. Die explosieve groei is nog steeds bezig, en nu breidt het internet zich in hoog tempo ook uit naar fysieke objecten. Deze toepassing wordt “the Internet of Things” (IoT), oftewel het internet der dingen, genoemd en is in de basis het versturen van gegevens van en naar deze objecten via het internet.

Waar komt de benaming ‘IoT’ vandaan?
Het idee om gegevens van en naar objecten te sturen bestaat al heel lang, maar de terminologie en de technologie veranderen. De term “Telemetrie” werd lange tijd hiervoor gebruikt, en kom je overigens nog steeds veel tegen. Daarbij wordt meestal bedoeld dat de verbinding via het telefonie netwerk wordt gelegd (en niet via het internet), maar in concept gaat het om precies hetzelfde. De term “IoT” gaat ook al een paar decennia mee, maar het gebruik ervan is pas een paar jaar geleden echt populair geworden.

Hoe heeft IoT zich ontwikkeld?
De belangrijkste reden waarom dit concept zo’n explosieve groei doormaakt is het feit dat de kosten steeds lager worden. Dezelfde toepassing waar in 1990 rond € 50,000 per object voor nodig was, kan nu voor € 500 worden gerealiseerd. De uitbreiding van het internet is één reden, maar de introductie van mobiele telefonie netwerken en de ontwikkelingen op het gebied van elektronica en software zijn andere factoren die daaraan hebben bijgedragen. Dat betekent dat steeds meer toepassingen economisch interessant worden.

Waarom doet IoT ertoe?
IoT stelt mensen en de bedrijven of instanties waar ze werken in staat om dingen beter, sneller en kostenefficiënter te doen. Uit de gegevens die IoT verzamelt ontstaan kennis en inzicht. Dat gaat van de verwarming thuis tot een medische app die de belasting op een voet meet. Die kennis en inzichten helpen om betere keuzes te maken, nieuwe diensten aan te bieden of hele businessmodellen te veranderen. Dat is belangrijk, niet alleen vanwege de kansen maar ook omdat nieuwe businessmodellen soms de bestaande manier van werken bedreigen. Niet mee doen met de IoT ontwikkelingen kan daarom een groot risico betekenen.

Er zijn veel voorbeelden van deze dynamiek. Een sector waar op dit moment veel ontwikkeling plaatsvindt op het gebied van IoT is vastgoed. Er zijn de laatste jaren een aantal IoT proposities ontwikkeld voor gebouwen, ook door ons bedrijf. Daarbij worden met behulp van een sensornetwerk dat door het hele gebouw is aangebracht, fijnmazig gegevens verzameld – niet alleen temperatuur en luchtvochtigheid, maar ook lichtintensiteit, geluidsintensiteit, aanwezigheid, CO2 concentratie en andere parameters. Met deze gegevens kan het gebouw niet alleen energie besparen en een gezonder klimaat aan de gebruikers bieden, maar ook veel efficiënter worden gebruikt – en daarmee kunnen significant kosten worden bespaard. Deze gegevens kunnen vervolgens ook worden gebruikt om meer inzicht te krijgen hoe de werkelijke condities van het gebouw zich verhouden ten opzichte van de doelstellingen die bij het ontwerp van het gebouw waren gesteld. Deze kennis kan helpen bij het verbeteren van toekomstige ontwerpen. Een concept dat daarbij nu een opwachting begint te maken is de “digital twin” – ofwel een model van het object dat in real time wordt aangepast met behulp van de gegevens die worden verzameld. Met dat model kunnen vervolgens allerlei scenario’s worden bekeken, eventueel in real time, om daarmee het effect van regeltechnische beslissingen of gebruiksbeslissingen te analyseren.


Wat zijn de uitdagingen bij het implementeren van IoT?
Digitale transformatie betekent veranderen. Dat heeft consequenties, ook voor de mensen in een organisatie. Er is vaak weerstand tegen veranderingen en dat is bij IoT niet anders. Daarnaast is het voor organisaties of mensen meestal niet vanzelfsprekend wat de waarde is van IoT. De praktijk laat zien dat met de gegevens die met behulp van IoT worden verzameld vaak veel meer toegevoegde waarde kan worden geleverd dan men oorspronkelijk denkt. Wij zien dat IoT projecten meestal worden geïnitieerd om een verbetering door te voeren waarvan de toegevoegde waarde eenvoudig te bepalen is – bijvoorbeeld, “wij kunnen het aantal malen dat wij vanwege storingen naar onze machines moeten reizen met de helft verminderen als wij weten hoe onze klant de machine heeft ingesteld”. Daarna blijkt uit de gegevens die worden verzameld dat de meeste klanten de machines heel anders gebruiken dan de leverancier had verwacht, en dat heeft tot belangrijke ontwerpverbeteringen geleid bij de volgende generatie en een forse groei van marktaandeel.

Hoe ziet de toekomst van IoT eruit?
Wij verwachten dat de uitbreiding van de “Internet of Things” nog jaren doorgaat, maar dat de technologieontwikkelingen de vorm waarin dat gebeurt zal blijven aanpassen. Met het steeds krachtiger worden van de microprocessoren die in de IoT devices zitten, kunnen sommige van de processen die nu op centrale computers plaatsvinden worden verplaatst naar de devices zelf. Daarbij zie je ook fenomenen als “in-network processing” ontstaan, waarbij verschillende devices in het netwerk delen van het proces uitvoeren. Daarmee wordt de communicatie tussen de IoT devices onderling dus steeds interessanter.

De belangrijkste drijfveer waardoor IoT op dit moment echt belangrijk aan het worden is zijn de ontwikkelingen in “advanced data processing” – met Artificial Intelligence (AI). Het inzetten daarvan is snel toegankelijker aan het worden. En daarmee is het voor veel organisaties mogelijk om uit de gegevens die met IoT worden verzameld nog veel meer toegevoegde waarde te genereren dan zelfs een paar jaar geleden voor mogelijk werd gehouden.

Neem contact op

Gerelateerd nieuws

Fleet Management System

Fleetmanagement met IoT: Verminderen van CO2-uitstoot

Door alle voertuigen realtime te monitoren, weet je of er onderhoud nodig is en voorkom je onnodige schadelijke uitstoot.
Energy in Greenhouses

Energie besparen in kassen, dat doe je met IoT

IoT-systemen openen nieuwe perspectieven voor boeren om de uitdagingen aan te gaan die ertoe leiden dat ze worden geconfronteerd met dalende inkomens.
IoT Tech Expo

Kom en ontmoet ons op de IoT Tech Expo 2022

EVALAN is aanwezig op dit TOP-LEVEL Event. Kom bij ons langs! Ons standnummer is 315.
The Power of Data

IoT: profiteer van de strategische waarde van data

Door Internet of Things (IoT)-systemen te implementeren, kan elk bedrijf toegang krijgen tot en gebruikmaken van de data die hun bedrijfsmiddelen genereren.
Factory automation

Kan jij de kwaliteitscontrole tot op het punt van perfectie verbeteren?

Kwaliteitsinspectie is cruciaal voor zakelijk succes.
ammonia sensors livestock

Innoveren in de landbouw: Ammoniaksensoren

Het gebruik van ammoniaksensoren is cruciaal voor een succesvolle groei van dieren en draagt bij aan gezondere veestapel, pluimvee en huisdieren.