Gepost op – november 12, 2020

Nieuw spieranalysesysteem voor sarcopenie

New muscle analyzer system for sarcopenia

Samen met de Uppsala Universiteit Uppsala Universiteit in Zweden en het MUMC in Maastricht is Evalan het MAS project gestart. Tijdens dit project wordt een spieranalysesysteem ontwikkeld dat door middel van microgolven de dichtheid van spieren meet. Met deze meetgegevens kunnen ouderen met sarcopenie beter worden begeleid. Evalan richt zich in dit project op de ontwikkelingen die nodig zijn om van de microgolftechnologie een bruikbaar product te maken.  

De Medical Engineering Group (MMG-onderzoeksgroep) van de Uppsala Universiteit werkt al langere tijd met microgolftechnologie voor zorgtoepassingen. Het spieranalysesysteem dat tijdens het MAS-project wordt ontwikkeld maakt gebruik van deze technologie, en richt zich op sarcopenie, een aandoeningen die ontstaat bij veroudering. Patiënten met sarcopenie hebben een lage skeletspiermassa, functie en kracht. De aandoening komt jaarlijks voor bij 19,7 miljoen patiënten in Europa, oplopend tot meer dan 32 miljoen in 2045 en is gemiddeld verantwoordelijk voor 2% van het totale Europese budget voor gezondheidszorg. Het spieranalysesysteem dient als oplossing voor het screenen, diagnosticeren en bewaken van spiergezondheid.

Eerder een interventiestrategie bepalen
Mensen verliezen hun spierkracht naarmate ze ouder worden. Vanaf het 25e levensjaar verliest elk persoon ongeveer 1% van zijn spiermassa en spierkracht. Na het 60e levensjaar kan dit zelfs oplopen tot 3 tot 5%. Het verminderen van de spiermassa en spierkracht heeft vervelende gevolgen, zoals een grotere afhankelijkheid, vroegtijdige handicap, verminderde kwaliteit van leven en andere nadelige gezondheidsresultaten. Met het spieranalysesysteem wordt geprobeerd dit te voorkomen en kan er preventief naar een behandeling worden gekeken. Een groot voordeel van de microgolftechnologie is dat het gebruik maakt van niet-ioniserende straling, waardoor patiënten minder risico lopen op negatieve effecten. Het uiteindelijke doel is om met deze technologie de gezondheidszorg te ondersteunen en verbeteren.

Validatie en productie
Het project is opgezet om de microgolftechnologie verder te valideren en bruikbaar te maken voor de gezondheidszorg. Evalan richt zich op het proces van technologie naar product. Onderwerpen die daarbij aan de orde komen zijn bijvoorbeeld: Welke informatie willen de verpleegkundige en arts kunnen zien? Wat zijn de vereiste functies van het systeem? Hoe en hoe vaak wordt het systeem ingezet? Welk frequentiebereik en intensiteit zijn optimaal? Welk oppervlak moet worden gemeten? Hoe verhoudt deze meting zich tot bestaande methoden om sarcopenie vast te stellen?

Henk Schwietert, CEO van Evalan, zegt over de deelname van Evalan: “Het is voor Evalan interessant en belangrijk om betrokken te zijn bij vooroplopende technologische ontwikkelingen. Dit is een indrukwekkende nieuwe meettechnologie die mogelijk nuttig is voor zorgverleners. De technologie kan oudere of revaliderende patiënten ondersteunen bij hun zorg- en herstelproces en daarmee uiteindelijk hun kwaliteit van leven verbeteren. Verder stelt dit project ons on staat om onze goede relatie met de Uppsala Universiteit en MUMC verder uit te bouwen.”

Neem contact op

Gerelateerd nieuws

Fleet Management System

Fleetmanagement met IoT: Verminderen van CO2-uitstoot

Door alle voertuigen realtime te monitoren, weet je of er onderhoud nodig is en voorkom je onnodige schadelijke uitstoot.
Energy in Greenhouses

Energie besparen in kassen, dat doe je met IoT

IoT-systemen openen nieuwe perspectieven voor boeren om de uitdagingen aan te gaan die ertoe leiden dat ze worden geconfronteerd met dalende inkomens.
IoT Tech Expo

Kom en ontmoet ons op de IoT Tech Expo 2022

EVALAN is aanwezig op dit TOP-LEVEL Event. Kom bij ons langs! Ons standnummer is 315.
The Power of Data

IoT: profiteer van de strategische waarde van data

Door Internet of Things (IoT)-systemen te implementeren, kan elk bedrijf toegang krijgen tot en gebruikmaken van de data die hun bedrijfsmiddelen genereren.
Factory automation

Kan jij de kwaliteitscontrole tot op het punt van perfectie verbeteren?

Kwaliteitsinspectie is cruciaal voor zakelijk succes.
ammonia sensors livestock

Innoveren in de landbouw: Ammoniaksensoren

Het gebruik van ammoniaksensoren is cruciaal voor een succesvolle groei van dieren en draagt bij aan gezondere veestapel, pluimvee en huisdieren.