Gepost op – maart 4, 2021

Van puntoplossingen tot brede digitale transformatie

From Point Solutions to Broad-Based Digital Transformation

De implementatie van IoT verliep traag. De eerste IoT-oplossingen werden midden jaren 80 gerealiseerd maar de grootschalige adoptie van deze technologie is pas onlangs begonnen. Omdat de kosten sinds die begindagen zijn gedaald en blijven dalen, zijn er steeds meer toepassingen mogelijk. De kosten voor implementaties kunnen lager zijn dan $10 per “ding” per jaar. Deze lage kosten en de waarde van data, zorgen voor een hoge ROI. Een van de redenen waarom IoT nu een vlucht neemt is dus dat het nu betaalbaar is.

Uitdagingen van IoT-implementaties
De kosten zijn echter niet de enige verklaring. Een andere reden is de complexiteit van een implementatie. IoT is op zichzelf geen technologie, maar eerder een combinatie van verschillende technologieën. Voor iedere technologie is specifieke expertise vereist en in vergelijking met veel IT-implementaties is IoT veel gecompliceerder. Hoewel veel bedrijven beweren dat ze adequate IoT-oplossingen kunnen leveren, beschikken slechts zeer weinigen over de volledige set aan benodigde mogelijkheden. Vaak zijn IoT-projecten vanaf het begin niet goed opgezet en ontstaan er tijdens de ontwerpfase veel uitdagingen. Hierdoor is ervaring met het bedienen van IoT systemen van belang.

Verandering is altijd moeilijk
Wanneer een IoT-project vanaf de start niet goed is opgezet, wordt het nog verder uitgedaagd door het feit dat de planning voor de periode na technische voltooiing vaak wordt vergeten. De introductie van IoT betekent een verandering van werkprocessen en organisaties. Deze verandering heeft gevolgen voor mensen. Zoals iedereen die probeert een verandering door te voeren in een organisatie weet – dit is altijd moeilijk. Als gevolg hiervan mislukken veel IoT-projecten.

Standaardisatie van end-to-end IoT-oplossingen
De interoperabiliteit tussen de verschillende elementen van IoT is verbeterd door standaardisatie.  Dit proces zal doorgaan. Gespecialiseerde bedrijven zullen de verschillende componenten combineren waardoor het creëren van IoT-oplossingen rendabel wordt. Doordat deze elementen op schaal worden geleverd voor veel toepassingen, wordt het risico op het misgaan van een project verlaagd. Het vermindert ook de doorlooptijd naar de waarde van de IoT-implementatie aanzienlijk.

Meer data, meer mogelijkheden
Een tweede factor heeft te maken met de levering van waarde. IoT-projecten die de eerste hindernissen nemen – de technische implementatie en de succesvolle acceptatie door de organisatie – leveren vaak meer waarde op dan verwacht. In een typisch geval kan een IoT-project beginnen met het leveren van een puntoplossing – een enkelvoudig doel waarvoor de businesscase eenvoudig wordt uitgelegd. Zodra het systeem actief is en data begint te verzamelen in de cloud, identificeert de organisatie nieuwe manieren om de data te gebruiken. Door de versnelling in geavanceerde gegevensverwerking door middel van Artificial Intelligence en Machine Learning, zal data steeds waardevoller worden.

Real-time monitoring
Een klassiek voorbeeld waarbij IoT al vroeg tractie vond, is de distributie van vloeibare goederen die als grondstof worden gebruikt in productieprocessen of kritieke operaties zoals ziekenhuizen. Zonder monitoring op afstand is de leverancier aangewezen op historische informatie (die misschien niet betrouwbaar is) of op frequent persoonlijk contact met de eindgebruiker. Door monitoring toe te voegen via een IoT-implementatie, kan het tankniveau op afstand worden gevolgd vanuit een centraal controlecentrum, kunnen waarschuwingen worden geautomatiseerd en kunnen navullingen op tijd worden georganiseerd. Dit voorkomt een “run-out” en vermindert risico’s en kosten. Als dit systeem eenmaal operationeel is, kunnen de real-time voorraadgegevens ook worden gebruikt voor het optimaliseren van de distributieorganisatie, de planning van de productie en het rationaliseren (vaak vertragen) van de behoefte aan investeringen in distributieapparatuur of productieapparatuur. Hoewel dit eenvoudig lijkt, is het voor organisaties vaak moeilijk om deze voordelen mee te nemen in hun besluitvormingsproces. Hierdoor zien IoT-projecten er een stuk minder aantrekkelijk uit dan ze zijn. In de meeste gevallen wordt een aanzienlijk groter deel van de toegevoegde waarde geleverd door de bredere digitale transitie dan door de oorspronkelijke puntoplossing.

Beter inzicht in de waarde van data
Het slagingspercentage van IoT-projecten neemt toe doordat leveranciers en gebruikers de hier beschreven factoren beter begrijpen. Dit percentage heeft ook te maken met het feit dat veel senior managers in bedrijven nu de waarde inzien van data gedreven beslissingen en digitale transformatie. Naarmate de kosten van IoT blijven dalen en gegevens waardevoller worden door de vooruitgang in gegevensverwerkingstechnologieën, zal de snelheid van IoT-implementatie verder toenemen.  

Neem contact op

Gerelateerd nieuws

Fleet Management System

Fleetmanagement met IoT: Verminderen van CO2-uitstoot

Door alle voertuigen realtime te monitoren, weet je of er onderhoud nodig is en voorkom je onnodige schadelijke uitstoot.
Energy in Greenhouses

Energie besparen in kassen, dat doe je met IoT

IoT-systemen openen nieuwe perspectieven voor boeren om de uitdagingen aan te gaan die ertoe leiden dat ze worden geconfronteerd met dalende inkomens.
IoT Tech Expo

Kom en ontmoet ons op de IoT Tech Expo 2022

EVALAN is aanwezig op dit TOP-LEVEL Event. Kom bij ons langs! Ons standnummer is 315.
The Power of Data

IoT: profiteer van de strategische waarde van data

Door Internet of Things (IoT)-systemen te implementeren, kan elk bedrijf toegang krijgen tot en gebruikmaken van de data die hun bedrijfsmiddelen genereren.
Factory automation

Kan jij de kwaliteitscontrole tot op het punt van perfectie verbeteren?

Kwaliteitsinspectie is cruciaal voor zakelijk succes.
ammonia sensors livestock

Innoveren in de landbouw: Ammoniaksensoren

Het gebruik van ammoniaksensoren is cruciaal voor een succesvolle groei van dieren en draagt bij aan gezondere veestapel, pluimvee en huisdieren.