ITEA Award of Excellence

Evalan heeft tijdens het Digital Innovation Forum 2017 één van de vier ITEA Awards of Excellence gewonnen. De winnaars van de andere drie awards waren Philips, Daimler en Engie. De award werd tijdens het Forum door Philippe Letellier, de Vice Chairman of ITEA, aan Henk Schwietert van Evalan overhandigd.

Van 2012 tot 2017 leidde Evalan het MoSHCA project, een technologie innovatieproject dat in het kader van het ITEA programma gedeeltelijk door de Nederlandse overheid is gefinancierd. Dit project werd uitgevoerd in samenwerking met 10 partners uit 5 landen, waaronder de Radboud Universiteit, de Universiteit van Girona, bedrijven en kennisinstellingen. Dit project had als doel om technologie te ontwikkelen waarmee patiënten beter in staat zijn zelf thuis hun conditie te managen, voor 7 specifieke toepassingen. Daarvoor zijn tijdens het project nieuwe sensoren, verwerkingsalgoritmen en applicaties ontwikkeld, en in samenwerking met patiënten getest.

Eén van de toepassingen waaraan tijdens dit project aandacht is besteed, is de revalidatie van patiënten met heupfracturen. De technologie die daarvoor is ontwikkeld is door Evalan in het product SensiStep gebracht, dat tijdens de looptijd van dit project is gelanceerd.