Gepost op – april 29, 2021

IoT en netto-nul emissies

IoT and Net Zero Emissions

Er is veel technologie nodig om de doelstellingen voor de reductie van de uitstoot van broeikasgassen te halen. En IoT is er een van. Lees in dit artikel hoe IoT kan helpen om het elektriciteitsnet beter te beheren en netto-nul emissies te realiseren.

Ongeveer 25% van de CO2 die de wereld jaarlijks uitstoot, is afkomstig van elektriciteitsproductie. Het is dan ook geen verrassing dat er veel initiatieven zijn ontstaan om de CO2-uitstoot op dit gebied te reduceren en netto-nul emissies te bereiken. Elektriciteitsproductie uit hernieuwbare bronnen neemt toe en traditionele energiecentrales worden stilgelegd of afgebouwd. Deze verandering heeft invloed op de dynamiek van het elektriciteitsnet. Tegelijkertijd verandert de vraag naar elektriciteit door het opladen van elektrische voertuigen. Deze nieuwe eis verandert de dynamiek van het net nog verder. Het beheren van de werking, stabiliteit en betrouwbaarheid van elektriciteitsnetten wordt een van de belangrijkste uitdagingen van de energietransities die vandaag plaatsvinden.

Productiesnelheden beheren
Grote energiecentrales draaien doorgaans op voorspelbare productiesnelheden en de dagelijkse vraag naar elektriciteit is grotendeels hetzelfde, waardoor de productie van aan het net geleverde elektriciteit makkelijk te volgen was. Routine met enige communicatie tussen de operationele teams is nodig om de coördinatie tussen het beheren van de productiesnelheden van deze energiecentrales en de dagelijkse behoefte af te stemmen. De elektriciteitsproductie uit hernieuwbare energiebronnen is daarentegen verspreid over veel locaties, in sommige gevallen leveren individuele huizen hun overtollige elektriciteit aan het netwerk. Deze elektriciteitsproductiecijfers fluctueren, vaak gerelateerd aan weersomstandigheden. Naarmate het aandeel in de elektriciteitsproductie toeneemt, wordt het beheer van het elektriciteitsnet een steeds grotere uitdaging.

Vraag en aanbod
Informatie over vraag en aanbod is essentieel voor het in stand houden van een stabiel en betrouwbaar elektriciteitsnet. Deze informatie moet afkomstig zijn van individuele producenten en elektriciteitsgebruikers, zoals huizen of laadpalen van voertuigen. IoT levert deze informatie. Het verbindt de controlesystemen, sensoren, meters en andere apparaten die relevante gegevens bevatten met de cloud. Met deze informatie kan je vraag en aanbod van elektriciteit op elkaar afstemmen door waar nodig maatregelen te nemen. Als de elektriciteitsproductie laag is, kan je het tarief waarmee voertuigen worden opgeladen via de afstandsbediening verlagen of gebruik tijdelijk uitschakelen. Zo kan je processen die niet tijdsgebonden zijn uitstellen en flexibele elektriciteitsproductie afspreken met gebruikers voor lagere tarieven. Als de elektriciteitsproductie hoog is, kan je het opladen van de batterij versnellen of de buffercapaciteit opnieuw opladen.

Microgrids
Dit veld verandert snel, met nieuwe concepten voor het beheren en onderhouden van het elektriciteitsnet en bereiken van netto-nul emissies. Denk aan concepten als microgrids, elektriciteitsnetten die beperkt zijn tot kleine gebieden zoals een buurt of campus. Deze grids kunnen werken terwijl ze zijn aangesloten op het hoofdstroomnet of in stand-alone modus zodat ze niet uitvallen als het hoofdnet problemen ondervindt. Controle houden over een microgrid is eenvoudiger dan het beheren van een volledig elektriciteitsnet over de gehele staat.

Dataverzameling en beheer op afstand
IoT kan hierbij helpen. Omdat dit ecosysteem voor elektrische energie uit veel verschillende apparaten en subsystemen bestaat en in de loop van decennia is gemaakt, is er een breed scala aan protocollen en gegevenstypen. De IoT-oplossingen moeten daarom flexibel zijn en voorbereid zijn om gemakkelijk te kunnen worden aangesloten en geconfigureerd. Beveiliging van deze systemen is ook belangrijk. Het toevoegen van connectiviteit aan de elementen van het elektriciteitsnet voegt nieuwe risico’s toe. En privacy is ook een probleem. Standaardisatie is een andere belangrijke factor, aangezien veel verschillende entiteiten IoT-elementen toevoegen en deze elementen met elkaar moeten verbinden en gegevens kunnen delen. Veel aandacht bij energietransities ging uit naar nieuwe technologieën voor elektriciteitsopwekking en de opslag van elektrische energie. Dataverzameling en bewaking op afstand zijn ook belangrijke tools om de veranderende dynamiek die uit deze overgangen voortvloeit, te beheersen.

Ready-to-go oplossing BACE
BACE is een IoT-bouwsteen die speciaal is ontwikkeld voor dergelijke toepassingen. De BACE-module kan worden aangesloten op veel verschillende soorten energiesystemen, van individuele sensoren tot grote controlesystemen. Het ondersteunt algemene dataprotocollen, waaronder verschillende draadloze protocollen en kan gegevens ophalen van de systemen waarmee het is verbonden of er gegevens naar verzenden. BACE is volledig geïntegreerd met de Azure-cloud en levert data via een RESTful API. Het levert deze gegevens onmiddellijk nadat de BACE-module is geïnstalleerd en behoeft geen verdere ontwikkeling van maatwerk.

Neem contact op

Gerelateerd nieuws

Fleet Management System

Fleetmanagement met IoT: Verminderen van CO2-uitstoot

Door alle voertuigen realtime te monitoren, weet je of er onderhoud nodig is en voorkom je onnodige schadelijke uitstoot.
Energy in Greenhouses

Energie besparen in kassen, dat doe je met IoT

IoT-systemen openen nieuwe perspectieven voor boeren om de uitdagingen aan te gaan die ertoe leiden dat ze worden geconfronteerd met dalende inkomens.
IoT Tech Expo

Kom en ontmoet ons op de IoT Tech Expo 2022

EVALAN is aanwezig op dit TOP-LEVEL Event. Kom bij ons langs! Ons standnummer is 315.
The Power of Data

IoT: profiteer van de strategische waarde van data

Door Internet of Things (IoT)-systemen te implementeren, kan elk bedrijf toegang krijgen tot en gebruikmaken van de data die hun bedrijfsmiddelen genereren.
Factory automation

Kan jij de kwaliteitscontrole tot op het punt van perfectie verbeteren?

Kwaliteitsinspectie is cruciaal voor zakelijk succes.
ammonia sensors livestock

Innoveren in de landbouw: Ammoniaksensoren

Het gebruik van ammoniaksensoren is cruciaal voor een succesvolle groei van dieren en draagt bij aan gezondere veestapel, pluimvee en huisdieren.