Therapietrouw bevorderen met slimme medicatiedispensers

Voor AstraZeneca ontwikkelden we met IoT slimme medicatiedispensers. Het doel: therapietrouw van patiënten (beter) monitoren en bevorderen.

AstraZeneca vroeg ons om een slimme oplossing die het gebruik van geneesmiddelen door patiënten kan verbeteren. Geneesmiddelen werken immers pas wanneer iemand zich houdt aan de voorgeschreven inname. Dit blijkt in de praktijk vaak een probleem.

Onze IoT-oplossing

Wij ontwikkelden een IoT-oplossing met een slimme medicatiedispenser. De dispenser monitort het innamegedrag op afstand. Met de real-time informatie die Sensemedic verzamelt is het mogelijk om het gebruik van geneesmiddelen daadwerkelijk te verhogen.

Het resultaat is een oplossing waar zowel patiënten als zorgprofessionals baat bij hebben.

Sensemedic: de slimme medicatiedispenser

Met Sensemedic is de therapietrouw van elke patiënt nauwkeurig te bepalen. Daarmee kunnen zorgprofessionals de patiënt gerichter begeleiden en ondersteunen. Vanuit het bestaande gedrag wordt gewerkt aan een beter innamepatroon.

Smart reminding

Met Sensemedic is het mogelijk om patiënten te herinneren aan hun geneesmiddelen met methoden die gebruik maken van real-time meetgegevens. Zo kan een patiënt via sms bericht worden herinnerd, waarbij de sms berichten alleen worden gestuurd wanneer de patiënt daadwerkelijk geneesmiddelen vergeet. Deze methode blijkt erg effectief.

Voor meer informatie over Sensemedic bezoek de Sensemedic website.

Hogere therapietrouw en lagere zorgkosten

Er zijn drie factoren die daadwerkelijk leiden tot een hogere therapietrouw: Betere inzichten in gedrag, gerichtere begeleiding, automatische herinneringen

Grensverleggend

  • Gebruik van geneesmiddelen door patiënten op afstand monitoren
  • Nauwkeurig inzicht in het gebruik van geneesmiddelen
  • Sms-berichten om patiënten te herinneren aan inname, die alleen worden gestuurd wanneer de patiënt de inname vergeet
Sensemedic-Website
Sensemedic: de slimme medicatiedispenser

Geïnteresseerd in onze slimme medicatiedispensers?

Wij zetten jouw wensen om in een werkend concept.