AstraZeneca: therapietrouw bevorderen met slimme medicatiedispensers

AstraZeneca vroeg ons om een slimme oplossing die het gebruik van geneesmiddelen door patiënten kan verbeteren.

Geneesmiddelen werken immers pas wanneer iemand zich houdt aan de voorgeschreven inname. Dat blijkt in de praktijk vaak een probleem.

Wij ontwikkelden een IoT-oplossing met een slimme medicatiedispenser.

Een dispensers die het innamegedrag op afstand monitort. Met de real-time informatie die Sensemedic verzamelt is het mogelijk om het gebruik van geneesmiddelen daadwerkelijk te verhogen.

Het resultaat is een oplossing waar zowel patiënten én zorgprofessionals baat bij hebben.

Sensemedic: de slimme medicatiedispenser

Met Sensemedic is de therapietrouw van elke patiënt nauwkeurig te bepalen. Daarmee kunnen zorgprofessionals de patiënt gerichter begeleiden en ondersteunen: vanuit het bestaande gedrag werken aan een beter innamepatroon.

Smart Reminding

Met Sensemedic is het mogelijk om patiënten te herinneren aan hun geneesmiddelen met methoden die gebruik maken van de real-time meetgegevens. Zo kan een patiënt via sms bericht worden herinnerd, waarbij de sms berichten alleen worden gestuurd als een patiënt daadwerkelijk geneesmiddelen vergeet. Die methode blijkt erg effectief.

Meer informatie over therapietrouw-bevorderende initiatieven.

Voor meer informatie over Sensemedic bezoek de Sensemedic website.

Hogere therapietrouw, succesvolle behandeling, lagere zorgkosten

Betere inzichten in gedrag. Gerichtere begeleiding. Automatische herinneringen. Deze 3 factoren leiden daadwerkelijk tot een hogere therapietrouw. Patiënten herstellen daardoor beter en sneller. Dit heeft óók lagere zorgkosten tot gevolg.

Grensverleggend

  • Gebruik van geneesmiddelen door patiënten op afstand monitoren
  • Nauwkeurig inzicht in het gebruik van geneesmiddelen
  • SMS berichten om patiënten te herinneren aan inname, die alleen bij vergeten worden gestuurd
1
AstraZeneca: therapietrouw bevorderen met slimme medicatiedispensers
1

Betere inzichten in gedrag. Gerichtere begeleiding. Automatische herinneringen.

Sensemedic Smart

Sensemedic: de slimme medicatiedispenser

Geïnteresseerd in onze slimme medicatiedispensers?

Wij zetten uw wensen om in een werkend concept.

We implementeren IoT-oplossingen voor:

Daarnaast werken wij samen met Philips, Bristol-Myers Squibb , Boehringer Ingelheim, GGD Gelderland Midden, GGD Utrecht, Sint Lucas Andreas Ziekenhuis, Rode Kruis, Novartis, LUMC, Haga Ziekenhuis, Albert Schweitzer Ziekenhuis, SEIN (Stichting Epilepsie Instellingen Nederland), Queen Mary University, AZ Dalmiaan, CHRU Tours, University of Zurich (UZH), SICS (Swedish Institute of Computer Science), Czech Technical University Prague en VU (Vrije Universiteit Amsterdam).