Evalan in the News

Smart Water – Test met Waterleiding in Friesland van Start

Smart Water – Test with water pipes in Friesland

In opdracht van Vitens is Evalan gestart met het testen van een nieuw real-time monitoring systeem voor waterleidingen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een gedistribueerd meetsysteem dat door Evalan is ontwikkeld. Dit systeem verzamelt meetgegevens uit het netwerk en analyseert deze gegevens, in real-time. Het doel van dit systeem is om problemen in het netwerk in real-time te detecteren en snel te lokaliseren.

Om de nauwkeurigheid van het systeem te verhogen woreden opnemers gebruikt die de trillingen van kleppen registreert, en deze gegevens doorstuurt naar de centrale database. Deze trillingen kunnen worden gecorreleerd aan het dagelijkse patroon van waterstromen door het netwerk.

ITEA Award of Excellence

ITEA Award of Excellence

Evalan has received the ITEA Award of Excellence. ITEA recognized Evalan for its management of a large innovation project, the MoSHCA project, that focused on the development of solutions for patient self-management and treatment of patients at home. This project was executed in a consortium with 10 partners from 5 countries, consisting of universities, companies and knowledge institutes.