Gepost op – juni 29, 2021

De vier voordelen van een data driven gebouw

Data-driven-building

[av_textblock size=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” font_color=” color=” id=” custom_class=” template_class=” av_uid=’av-kqi4xoqm’ sc_version=’1.0′ admin_preview_bg=”]

De vier voordelen van een data driven gebouw

De digitale revolutie maakt dat het voor bouwbedrijven steeds eenvoudiger wordt om data te verzamelen, analyseren en nieuwe inzichten op te doen. Nieuwe inzichten ontstaan vaak op veel meer terreinen dan initieel gedacht. Waar kun je aan denken als je aan de slag wil met data?

Waar bouwbedrijven voorheen afscheid namen na de oplevering van een bouwproject, blijven ze steeds vaker betrokken bij het beheer en de optimalisatie. Hierdoor wordt data een belangrijke component om duurzame, prettige en kostenefficiënte gebouwen te maken en onderhouden. Memoori voorspelt dat het wereldwijde gebruik van IoT in gebouwen in de periode 2019-2025 met ongeveer 10% per jaar toe zal nemen. Sensoren en apparaten voor het volgen van bezettingsbewegingen zullen naar verwachting de hoogste groeipercentages ervaren, namelijk 14 procent per jaar. Welke voordelen biedt dit alles voor bouwbedrijven?

 1. Duurzaamheidsdoelstellingen behalen
  Woningbouwcorporaties, zakelijke gebruikers van gebouwen en investeerders beginnen in te zien dat data hen kan helpen om de papieren duurzaamheidsdoelstellingen ook in de praktijk waar te maken en zo veel geld te besparen. De bereidheid om hierover na te denken is groot. Dit leidt er steeds vaker toe dat IoT onderdeel wordt van het bestek. De businesscase wordt meestal gemaakt aan de hand van de BENG-normen en daarbij is de schatting van de potentiële opbrengsten een belangrijke factor. Met IoT wordt het werkelijke energieverbruik gemeten en kan daadwerkelijk gecontroleerd worden of de doelstellingen zijn gehaald en of de subsidie toegekend kan worden. De US Department of Energy (DOE) en de Building Technology Offices (BTO’s) hebben becijferd dat de jaarlijkse energiebesparing in de commerciële sector kan oplopen tot 29 procent door het implementeren van meet- en monitoringsystemen, state-of-the-art sensoren, controles op de werking van klimaatbeheersingssystemen en predictive maintenance op deze systemen.
 1. Predictive maintenance
  De meeste apparatuur die wordt gebruikt om panden te verwarmen of koelen wordt al geleverd met sensoren die grootheden meten, bijvoorbeeld de waterdruk of pompsnelheid van een verwarmingsketel. Ze geven een signaal als deze boven of onder een bepaalde drempelwaarde komt. Je kunt ook een stap verder gaan en verschillende meetgegevens combineren. Vaak kondigt een probleem zich al aan met kleine afwijkingen, de aanvoer- of retourtemperatuur van het water in een verwarmingsketel begint bijvoorbeeld af te wijken of het stroomverbruik van de ketel neemt toe. Meet je diverse factoren in samenhang, dan kunnen de individuele indicatoren weliswaar onder de drempelwaarde blijven, maar het patroon vertelt je dat er toch onderhoud nodig is. Misschien niet vandaag, maar wel in de komende drie maanden. Deze inzichten maken dat je onderhoud veel beter kunt plannen, beter gebruikmakend van de schaarse resources, en dat je operationele storingen kan voorkomen.
 1. Verkeerd gebruik actief signaleren
  De combinatie van verschillende indicatoren geeft ook een beter inzicht in hoe bepaalde apparatuur wordt gebruikt. Hoe is een ketel afgesteld en past dat bij het type verwarming dat in een pand wordt gebruikt? Het gebeurt momenteel regelmatig dat high tech apparatuur verkeerd wordt gebruikt, waardoor de beloofde energiebesparingen niet worden behaald.
 1. Beter inzicht in gebruik van een pand
  Nog een stap verder ga je als je alle data – vele honderden metingen per dag van tienduizenden sensoren – laat doorzoeken door slimme machine learning-algoritmen die uit zichzelf op zoek gaan naar patronen. Op die manier ontdek je correlaties waarvan je niet wist dat ze bestonden. Bijvoorbeeld over het gebruik van het gebouw. Wanneer je infraroodsensoren of image recognition gebruikt om te meten of iemand aanwezig is in een ruimte, krijg je inzicht in de daadwerkelijke bezetting van een gebouw. Vaak is uit deze bezetting informatie af te leiden die kan helpen het gebouw te optimaliseren. Zo wordt bijvoorbeeld bekend dat de beste vergaderkamers het meest gebruikt worden. Deze informatie kan daarmee leiden tot het initiëren van verbeteringen, het optimaliseren van schoonmaakschema’s en het verminderen van energiegebruik. Er zijn voorbeelden bekend van organisaties die nieuwbouw hebben kunnen uitstellen omdat ze met IoT-informatie in staat waren de bezettingsgraad op de bestaande locatie te vergroten, zonder verlies van kwaliteit en gebruikerservaring.

Als je eenmaal begint met machine learning of vergelijkbare technieken om inzichten te halen uit data, dan leidt dat vaak tot een verbreding. Het ene inzicht lokt het andere uit doordat mensen vragen beginnen te stellen: als we dit kunnen meten, kunnen we dan dat ook in het dashboard verwerken? Kortom, je behaalt voordelen op heel andere terreinen dan waar je IoT initieel voor hebt ingezet. Welke terreinen dat zijn? Dat hangt helemaal af van het gebouw, het type gebruik en van je eigen creativiteit om meer te doen met data. Maar de ervaringen in andere sectoren laten zien dat zich besparingsmogelijkheden op andere terreinen gaan voordoen die vooraf niet waren verwacht.
[/av_textblock]

Neem contact op

Gerelateerd nieuws

Fleet Management System

Fleetmanagement met IoT: Verminderen van CO2-uitstoot

Door alle voertuigen realtime te monitoren, weet je of er onderhoud nodig is en voorkom je onnodige schadelijke uitstoot.
Energy in Greenhouses

Energie besparen in kassen, dat doe je met IoT

IoT-systemen openen nieuwe perspectieven voor boeren om de uitdagingen aan te gaan die ertoe leiden dat ze worden geconfronteerd met dalende inkomens.
IoT Tech Expo

Kom en ontmoet ons op de IoT Tech Expo 2022

EVALAN is aanwezig op dit TOP-LEVEL Event. Kom bij ons langs! Ons standnummer is 315.
The Power of Data

IoT: profiteer van de strategische waarde van data

Door Internet of Things (IoT)-systemen te implementeren, kan elk bedrijf toegang krijgen tot en gebruikmaken van de data die hun bedrijfsmiddelen genereren.
Factory automation

Kan jij de kwaliteitscontrole tot op het punt van perfectie verbeteren?

Kwaliteitsinspectie is cruciaal voor zakelijk succes.
ammonia sensors livestock

Innoveren in de landbouw: Ammoniaksensoren

Het gebruik van ammoniaksensoren is cruciaal voor een succesvolle groei van dieren en draagt bij aan gezondere veestapel, pluimvee en huisdieren.